Znów zamieszanie wokół ronda w Reńskiej Wsi. Kiedy poznamy wykonawcę inwestycji?

1

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny przesunął w czasie wybór firmy, która przebuduje ponad 7-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 45 od Poborszowa do Reńskiej Wsi.

Przetarg ogłoszono na początku września ubiegłego roku. Zgłosiły się do niego cztery firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo M-Silnice a.s. z czeskich Pardubic, które wyceniło zadanie na nieco ponad 33,5 miliona złotych. Tuż przed końcem roku zarządca drogi ogłosił, że to firma zza naszej południowej granicy wykona inwestycję, aby niespełna dwa tygodnie później wycofać się ze swojej decyzji. Stało się to po złożeniu odwołania przez jedną z polskich firm startujących w przetargu.

Opolski oddział GDDKiA jako powód unieważnienia postępowania podał „uzyskanie dodatkowych informacji mających wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej”. Czesi nie zostali wyłączeni z przetargu, ale postanowiono raz jeszcze przyjrzeć się wszystkim ofertom. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postępowanie miało zostać zakończone jeszcze w styczniu, ale tak się nie stało.

– Jesteśmy w trakcie analizy ofert, myślę, że w przyszłym tygodniu powinniśmy dokonać wyboru firmy, która zrealizuje inwestycję – usłyszeliśmy w rozmowie z pracownikiem GDDKiA.

Zarządca drogi dodaje, że na tym etapie nie ma zagrożenia jeśli chodzi o termin przebudowy drogi. Złożona przez Czechów oferta opiewała na kwotę 33,5 miliona złotych, drugą najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Adac-Lewar Sp z o.o. (lider) i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk (niespełna 34,8 mln złotych). Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. złożyło ofertę opiewającą na 37,6 mln złotych, a firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. wyceniła swoją pracę na blisko 39,4 mln zł.

Przebudowany odcinek drogi będzie miał jezdnię o szerokości 7 metrów z poboczami o szerokości 50 cm z każdej strony. W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowany zostanie przejazd kolejowy przy wjeździe do Większyc, a także zatoczki autobusowe. Najbardziej skomplikowanym elementem prac będzie budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK 38 i DK 45 z DW 418. Przebudowana droga ma zostać oddana do użytku w listopadzie 2019 roku.

Tak według projektu ma wyglądać rondo na skrzyżowaniu dróg krajowych w Reńskiej Wsi.

1 KOMENTARZ

Skomentuj