Zmiana we władzach Grupy Azoty ZAK. Kamil Bortniczuk włączony w skład zarządu spółki

5

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. dokonano korekty w składzie zarządzu spółki, do którego dołączył Kamil Bortniczuk.

Komunikat Grupy Azoty ZAK S.A.:

Informujemy, że 30 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas którego podjęto uchwałę zmieniającą skład Zarządu Spółki. Na stanowisko Członka Zarządu powołano pana Kamila Bortniczuka.
W składzie Zarządu pozostają dotychczasowi członkowie: Prezes Mateusz Gramza i Wiceprezesi: Sławomir Brzeziński i Adam Gąsiorowski.

5 KOMENTARZE

Skomentuj