Zmiana w Grupie Azoty ZAK S.A. Tomasz Szczegielniak powołany do rady nadzorczej spółki

13
Instalacja kwasu azotowego V.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas posiedzenia w dniu 19 października 2020 r., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady powołany został Tomasz Szczegielniak. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Anna Zarzycka-Rzepecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

dr Grzegorz Peczkis – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Monika Saracyn – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Zbigniew Dziemidowicz – Członek Rady Nadzorczej,

Tomasz Szczegielniak – Członek Rady Nadzorczej,

dr Bogdan Tomaszek – Członek Rady Nadzorczej,

dr Ewa Wolff – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki.

13 KOMENTARZE

  1. Ilość zmian w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Grupy Azoty po nadejściu 'dobrej zmiany’ jest straszna. Rozumiem, że wszyscy odchodzący dostają jeszcze solidne odprawy?

  2. I to jest właśnie forma walki z bezrobociem, rząd jako właściciel zakładu stworzył nowe miejsce pracy i to dobrze płatne miejsce pracy. Wyborcy są zadowoleni, bo tego oczekują od państwa: tworzenia miejsc pracy w trosce o obywatela.

    Szkoda, że mój wpis poprzedni nie przeszedł przez cenzurę, będę pracował nad formą.

Skomentuj