Zielone światło dla budowy obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla. Wkrótce rozpoczęcie prac

10

Wojewoda Opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40, o długości ok. 14,3 km. Uzyskana decyzja umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych w terenie, których zakończenie planowane jest na IV kw. 2022 r.

Nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda jakie powstanie w ciągu DK40 trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd i włączając się z powrotem do DK40 tuż za granicą województw opolskiego i śląskiego, na terenie gminy Rudziniec.

Do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie to jednojezdniowa droga z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania – czyli niemal połowy długości obwodnicy – o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, poprawiając połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie-Koźlu Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

Kalendarium

– 15 października 2018 r. – podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy

– 20 listopada 2019 r. – uzyskanie zmienionej  decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach

-27 stycznia 2020 r. – złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID

– 5 czerwca 2020  – uzyskanie decyzji ZRID

– IV kw. 2022 r. – zakończenie robót

10 KOMENTARZE

    • A ja ci odpowiadam wladzio. Wybudowali obwodnicę południową. Jak rządził PiS w 2005 to się nie dało. Przyszło PO i się dało.

  1. A co z obiecywanym „łącznikiem” do ulicy Energetyków w Blachowni? Jeżeli nie zostanie zrobiony, to cysterny i ciężkie wozy ciężarowe nie znikną!! Ani ze Sławięcic, ani z Ujazdu. Niektóre domy przy obecnej trasie na zjazd na A4, w Łanach, już się tam rozsypują od lat. Główna brama z Parku Przemysłowego Blachownia (także i z „Elektrowni Blachownia”), właśnie dla wozów towarowych jest na ul. Energetyków. Obiecanki – cacanki i… jak zwykle?

    • Nie znikną też z osiedla Azoty, NDM oraz Piastów. Bo i którędy mają do obwodnicy dojechać? Przez Stare Koźle i Pogorzelec?

  2. Co ze studium wykonalnosci Magistrali Podsudeckiej, zleconej przez PLK, w tym roku mina trzy lata od decyzji PKP, robi sie tam cos w temacie czy poszedl plan do archiwum!?

  3. i nie można było takiego samego ronda zrobić między Cisową a Miejscem Kłodnickim ( tylko stawiać tam wiadukt, którego wybudowanie jest podobno tańsze niż budowa ronda)? Paranoja.

Skomentuj