Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu: szkoła do zadań specjalnych

0

To już ostatnia szkoła w ramach naszego cyklu prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodnicy:

Dziecko ma problemy z nauką? Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię     o potrzebie wczesnego wspomagania? Nie czuje się dobrze wśród dzieci w swojej szkole?

Kiedy w rodzinie pojawia się niepełnosprawne dziecko, rodzice potrzebują wsparcia również ze strony instytucji, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i instrumentami pomocy. Jedną z nich jest szkoła. Jeśli dziecko nie radzi sobie w szkole ogólnodostępnej, ma problemy z akceptacją w środowisku rówieśniczym, nie wierzy w swoje możliwości, a co za tym idzie, coraz bardziej zniechęca się, smutnieje lub staje się agresywne może warto ułatwić mu funkcjonowanie?

Najważniejsze jest jego poczucie wartości, możliwość osiągnięcia sukcesu i poznanie rówieśników, w gronie których będzie się czuło dobrze. Takie wsparcie uzyska w naszej szkole. Kształcimy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w klasach szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły, mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.  Starsi uczniowie mogą zdobyć zawód: kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Pomagamy naszym uczniom znaleźć miejsca praktyk szkolnych. Możliwe zakwaterowanie w bursie szkolnej. Umożliwiamy naukę uczniom, którzy ukończyli 18 lat.

Oferta edukacyjna opiera się  na takiej samej podstawie programowej jaka obowiązuje w szkołach ogólnodostępnych, ale  wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości ucznia. Nauczyciele oprócz wykształcenia przedmiotowego wielokierunkowego są również doświadczonymi terapeutami i ludźmi z pasją pomagania potrzebującym. Współpracują ze sobą, tworząc nowatorskie programy innowacyjne oraz prowadzą zajęcia metodą projektów edukacyjnych. Uczestniczymy  w ogólnopolskich i światowych formach uaktywniania osób niepełnosprawnych. Wszystko to przy współpracy z rodzicami, bo nikt tak jak rodzic nie zna możliwości swojego dziecka.

Nasze gabinety terapeutyczne są wyposażone w pomoce dostosowane do niepełnosprawności uczniów. Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne, terapię biofeedback oraz dogoterapię i muzykoterapię.

Nasz adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

47-220Kędzierzyn-Koźle.
ul. Ignacego Krasickiego 10 (dzielnica Kłodnica).

Telefon (77) 4823564

Strona internetowa: www.szkolabrzechwy.pl.

Jesteśmy też na Facebooku.

Skomentuj