Zespół Szkół nr 1: Jak zdobyć dobry zawód i przyjaciół?

0

Kontynuujemy cykl prezentacji szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Dzisiaj Zespół Szkół nr 1, czyli popularna „budowlanka”.

Absolwenci gimnazjów wybierają szkołę pod kątem znalezienia w przyszłości dobrej pracy, ale chcą też codziennie przez kilka lat uczyć się w miejscu, w którym jest  przyjaźnie i bezpiecznie. Gdzie mogą również realizować siebie,  rozwijać swoje talenty i pasje. Takim miejscem jest Zespół Szkół nr 1, popularna budowlanka.

Od wielu lat gwarantujemy dobre i skuteczne nauczanie, czego potwierdzeniem są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wielu laureatów olimpiad przedmiotowych, co przełożyło się na otrzymanie tytułu „Srebrnej Szkoły 2018” w Ogólnopolskim Rankingu Techników miesięcznika „Perspektywy”.

Obecnie jesteśmy największą placówką zawodową w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w której uczniowie  zdobywają wiedzę na  następujących kierunkach w technikum:

  • Technik budownictwa,
  • Technik ekonomista,
  • Technik logistyk,
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • Technik usług fryzjerskich,
  • Technik agrobiznesu – nowy kierunek od 1 IX 2018

Po zdanym egzaminie maturalnym absolwenci wymienionych kierunków mogą kontynuować naukę w szkole wyższej lub podjąć pracę.

Z kolei w branżowej szkole I stopnia prowadzimy kształcenie w zawodach:

kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów zawodowych, fotograf, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych, dekarz, cieśla, krawiec, stolarz, ślusarz.

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są uczniowie – młodociani pracownicy, w  każdym zawodzie, pod warunkiem realizacji praktyki zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz brakiem  przeciwwskazań zdrowotnych.

Absolwenci naszej szkoły branżowej I stopnia i technikum mają gwarancję pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Są przygotowani do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej, pracy w firmach na stanowiskach wymagających wiedzy  zawodowej, są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami pracowniczymi.

Od wielu lat organizujemy  praktyki zawodowe w  licznych renomowanych firmach i zakładach pracy w kraju i za granicą np. na promach morskich, w firmie Multiserwis, w austriackiej firmie LKW WALTER, w renomowanych restauracjach i firmach budowlanych w kraju i za granicą. Jesteśmy partnerami dla biznesu. Uczniowie po odbyciu praktyk otrzymują prestiżowe certyfikaty, zdobywają dodatkowe kwalifikacje. Niewątpliwą zaletą odbywania praktyk jest możliwość zdobycia zatrudnienia w danym zakładzie po ukończeniu szkoły. Nasza placówka jest wyposażona na miarę czasów i potrzeb. W ubiegłym roku otworzyliśmy jedne z najnowocześniejszych pracowni gastronomicznych w województwie.

Adres naszej strony internetowej: www.zs1.edu.pl

Skomentuj