ZAK podzieli się z rolnikami wiedzą i doświadczeniem. Ruszył cykl bezpłatnych spotkań

1

W styczniu i lutym opolski oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zorganizuje cykl spotkań skierowanych do przedstawicieli branży rolniczej. Partnerem projektu, w ramach którego planowana jest realizacja z udziałem doradców KRUS i Grupy Azoty kilkunastu prelekcji na terenie jedenastu powiatów województwa opolskiego, jest Grupa Azoty ZAK S.A.

21 stycznia 2019 r. w siedzibie opolskiego oddziału KRUS zawarto porozumienie w tej sprawie, którego sygnatariuszami byli: wiceprezes zarządu Artur Kamiński – ze strony kędzierzyńskiej spółki chemicznej oraz dyrektor oddziału Lech Waloszczyk, reprezentujący KRUS.

Planowane spotkania będą koncentrować się na bieżących tematach i problemach, z którymi stykają się użytkownicy nawozów. Wiele uwagi zostanie poświęcone propagowaniu zasad bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach wiejskich oraz bezpiecznego stosowania środków chemicznych w uprawach, celem zmniejszenia wypadkowości w rolnictwie.

– Jako lider branży nawozowej czujemy się odpowiedzialni za naszych odbiorców i produkt na każdym etapie: od jego produkcji do kwestii użytkowania. To oczywiste, że chcemy znać bieżące potrzeby i oczekiwania rolników z terenu województwa opolskiego, w którym mamy siedzibę i które jest ważnym ośrodkiem nawozowym w skali kraju – wyjaśnia ideę spotkań Artur Kamiński, wiceprezes Grupy Azoty ZAK S.A.

Spora część prelekcji będzie dotyczyć metod nawożenia oraz zagadnień związanych ze stosowaniem różnych nawozów pod konkretne gatunki upraw. Dodatkowo przedstawiciele Grupy Azoty przedstawią kompleksową ofertę nawozów mineralnych, w szczególności nawozów azotowych, azotowych z siarką oraz nawozów wieloskładnikowych.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

1 KOMENTARZ

Skomentuj