Z ARCHIWUM BOGUSŁAWA ROGOWSKIEGO: Gdy zakłady pomagały tworzyć kościoły

0

Rzymsko-Katolicka parafia  pw. św. Floriana – patrona strażaków  i chemików  na osiedlu Zacisze jest najmłodszą  parafią w mieście.

Erygowana została  dekretem  biskupa opolskiego Alfonsa Nossola  12 czerwca 1990 roku. Należy do niej około 1800 mieszkańców  osiedli Azoty i Zacisze.  Znajduje się ona w strukturach dekanatu kędzierzyńskiego. O jej utworzenie mieszkańcy osiedli starali się  przez kilka lat. Okazja nadarzyła się  po tym jak w kędzierzyńskich Azotach zakończone zostały naj większe inwestycje  budowy: wytworni alkoholi OXO, wytwórni do  produkcji nawozu SALMAGU oraz zakończono modernizację syntezy amoniaku.  Po zakończeniu tych prac rozwiązany został na Zaciszu  Ochotniczy Hufiec Pracy, a następnie oddział Obrony Cywilnej, którego junacy pomagali w  pracach  inwestycyjnych. Zostały  po  nich  wolne  budynki  koszarowe  i  klub osiedlowy „JUNAK”.Azoty -Zacisze koścół podpos przekazania

Na osiedlu zawiązała się grupa inicjatywna pod  przewodnictwem byłego komendanta OHP Henryka Kiełbowicza, która rozpoczęła starania o  przyjęcia od  fabryki chemicznej budynku dawnego  klubu. Udało się  w tej sprawie uzyskać przychylność  ówczesnego dyrektora kombinatu  azotwego – Konstantego Chmielewskiego  oraz szefa Rady Pracowniczej dr Bernarda Soricha.

30 lipca 1990 roku podpisany został  protokół  przekazania parafii  budynku po dawnym  klubie wraz z zapleczem. Sygnatariuszami tego byli ze strony kościelnej: ks. Robert Maniurka – jako  przedstawiciel opolskiej kurii, ks. Manferd Kokott – proboszcz parafii św. Mikołaja z Kędzierzyna oraz nowo mianowany   proboszcz i organizator  parafii św. Floriana  ks. Janusz Dworzak. Ze strony „Azotów” akt przekazania  podpisali:  dyrektor K. Chmielewski, gł. księgowy Tomasz Świętek  oraz  szef Rady Pracowniczej dr. B. Sorich.

1-Scan-020

Wartość przekazanego obiektu wynosiła wówczas  250 tyś. złotych. Niezależnie od tego, na  przeprowadzenie  prac adaptacyjnych, ZA ”Kędzierzyn” przekazały  parafii jeszcze dodatkowo 2  mln. złotych.

bogusław rogowskiBogusław Rogowski urodził się 30.11.1941 r. w Budzanowie na dzisiejszej Ukrainie. W Koźlu mieszka od 1945 r. Uczęszczał do kozielskiego liceum. Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w zakładowym Domu Kultury „Chemik” jako instruktor fotografii i filmu. W czasie 27 lat pracy na tym stanowisku udało mu się zarazić fotografią kilkudziesięciu młodych kędzierzynian. Wraz z nimi brał udział w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody. W lutym 1965 r. podjął współpracę z gazetą zakładową – „Trybuną Azotów”. Jego przygoda z tym periodykiem trwała 36 lat. Uhonorowany został  m.in. nagrodą ministra kultury i sztuki, w czerwcu 2016 roku otrzymał nagrodę  prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla za całokształt działalności.

Skomentuj