Wzrasta zagrożenie pożarowe na polach, łąkach i w lasach. Wydano komunikat przed suszą

0
archiwum

Wysokie ryzyko pożarów w lasach Nadleśnictwa Kędzierzyn oraz na polach i łąkach. Z powodu braku opadów, wilgotność gleby i ściółki osiąga krytyczne wartości.

O rosnącym zagrożeniu pożarowym w lasach ostrzega od kilku dni Instytut Badawczy Leśnictwa. Na terenie Opolszczyzny, w tym Nadleśnictwa Kędzierzyn ogłoszono wczoraj czerwony, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy apelują o rozwagę, szczególnie rolników. Rozpoczynając żniwa, ważne jest sprawdzenie swojego sprzętu oraz gaśnic.

Dla zachodniej i północnej części naszego powiatu zostało wydane ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą. Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ (przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym – red.) przez minimum 10 dni.

Ostrzeżenie hydrologiczne: susza hydrologiczna

prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: zlewnie Opawy, Opawicy, Psiny, Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Straduni, Osobłogi (opolskie, śląskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewniach Opawy, Opawicy, Psiny, Straduni, Osobłogi i Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Ważne:
Od: 2022-07-19 11:12
Do: do odwołania

Skomentuj