Wznowienie robót przy budowie ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej

1

Dwa tygodnie temu ruszyła budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej, która będzie prowadziła malowniczymi terenami trzech gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Drugim po gminie Cisek samorządem, który rozpoczął inwestycję, jest Polska Cerekiew. Za kilka miesięcy prace ruszyć mają na najdłuższym fragmencie trasy rowerowej, które zrealizuje gmina Reńska Wieś.

Ścieżka o łącznej długości 15,6 kilometra będzie prowadziła od granicy gminy Reńska Wieś i Koźla aż do granicy powiatu w Polskiej Cerekwi. Jej trasa została wyznaczona na nieczynnej linii kolejowej do Baborowa. Samorządy, których tereny przetnie droga, od lat planowały inwestycję, jednak brakowało na nią środków. Te udało się pozyskać w ramach subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego. Umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano w lipcu 2017 roku, a łączne dofinansowanie dla trzech gmin wyniosło niespełna 4 miliony złotych.

Pierwszym samorządem, który rozpoczął prace budowlane, była gmina Cisek. Środkowy fragment ścieżki gotowy był już pod koniec ubiegłego roku. Nieco później ruszyły prace w Polskiej Cerekwi. – Roboty rozpoczęły się dwa tygodnie temu. W pierwszej kolejności prowadzone są one przy granicy z gminą Cisek. Planowo nasz odcinek ścieżki ma być gotowy w czerwcu – informuje Ireneusz Smal z urzędu gminy w Polskiej Cerekwi.

Od początku realizacji inwestycji największe trudności z nią miała gmina Reńska Wieś, przez którą przebiega ponad połowa z planowanej długości ścieżki. Pierwotnie władze gminy zamierzały znaleźć wykonawcę, który przygotuje projekt i zrealizuje inwestycję. Oferty w pierwszym przetargu zdecydowanie przewyższały jednak wysokość środków zarezerwowanych na zadanie w budżecie gminy. Podjęto decyzję o podzieleniu inwestycji i rozpisaniu osobnych postępowań na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie samych prac budowlanych.

Przygotowaniem projektu zajmie się firma Your Investment z Krakowa, której oferta opiewała na kwotę niespełna 215 tysięcy złotych.

– Umowa została podpisana, wykonawca ma 114 dni na przygotowanie dokumentacji. Liczymy na to, że w lipcu ogłosimy przetarg na prace budowlano-drogowe – mówi wójt Reńskiej Wsi Tomasz Kandziora.

1 KOMENTARZ

Skomentuj