Wysokie ceny gazu odciskają piętno na kondycji Grupy Azoty. Wyniki finansowe za trzeci kwartał

8

Grupa Azoty w III kwartale zanotowała wynik EBITDA w wysokości 44 mln zł przy przychodach na poziomie 2,32 mld zł. Spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 211 mln r/r realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 130 mln zł. To pokazuje, iż w dalszym ciągu wyniki roku 2018 w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

W ujęciu narastająco EBITDA osiągnęła poziom 573 mln przy przychodach ze sprzedaży 7,2 mld zł realizując marże EBITDA 8% vs 13,7% w okresie I-IIIQ 2017.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty w trzecim kwartale 2018 roku były: wzrostu cen gazu, wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen uprawnień do emisji CO2, niższe wolumeny sprzedaży.

– Wysoce niekorzystnym warunkom prowadzenia biznesu w trzecim kwartale 2018 roku towarzyszyły wysiłki Grupy Azoty na rzecz realizacji strategii Grupy do roku 2020. Poprzez szereg umów z instytucjami finansującymi zapewniliśmy finansowanie projektów korporacyjnych do 2026 roku oraz przeprowadziliśmy akwizycję Grupy COMPO EXPERT. Akwizycja ta ma szansę dać Grupie Azoty skokowy wzrost przychodów i dostęp do innowacyjnych technologii, który wpłynie na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie. Poprzez rozpoczęcie operacyjnej działalności Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro zaczynamy działać na rynku nawozowym jak jeden podmiot wykorzystując w ten sposób siłę marki Grupa Azoty. Jednocześnie w trudnych warunkach makroekonomicznych Grupa działając w poczuciu odpowiedzialności gospodarczej starała się ograniczyć wzrost cen nawozów i nie przenosić na rolników wszystkich kosztów związanych ze wzrostem koszów produkcji. Jednak możliwości samodzielnego działania w tym względzie się wyczerpały, dlatego wzrost cen nawozów od kilku do dwudziestu procent w 3 kwartale był nieunikniony. Wobec niezbędnego wzrostu cen miarą bycia fair wobec naszych klientów jest decyzja o racjonalizacji strony kosztowej. Grupa Azoty wdraża oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe bez uszczerbku na prowadzonym biznesie – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Ocena wyników Grupy Azoty powinna opierać się wielowymiarowej analizie otoczenia rynkowego przypadającego na okres późnego cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy w trzecim kwartale do czynienia z dominacją graczy surowcowych, sił popytowo-podażowych i skali konkurencji oraz wątków regulacyjnych (Co2) z bezpośrednim przełożeniem na realny koszt funkcjonowania branży. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt sentymentu inwestycyjnego i korekty na światowych giełdach. Nie omijał on notowań akcji Grupy Azoty. Dostrzegając te zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami CAPEX cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale transakcje pozwolą w relatywnie krótkim czasie osiągnąć tzw. „quick win”. Wzmocnią stronę przychodową oraz zapewnią dodatkową marżę – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse Grupy.

Nawozy

Z perspektywy poszczególnych segmentów biznesowych największa erozja marży nastąpiła w segmencie nawozów. Znaczący wzrost (o 50% r/r) ceny gazu w okresie początku sezonu nawozowego (lipiec-wrzesień), który cechuje się sprzedażą „na magazyn”, a tym samym najniższą ceną wespół z niskimi notowaniami amoniaku i mocznika w stosunku do kosztu wytworzenia, nie pozwoliły na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych tendencji surowcowych.

Dochodzące do tego problemy logistyczne wynikające z realizowanych prac kolejowych,  nieplanowane postoje technologiczne oraz niekorzystne warunki pogodowe (przedłużająca się susza) skumulowały negatywne skutki na marże segmentu.

Dodatkowo silna presja importerów wymusiła działania wzmacniające rodzimy rynek. Uatrakcyjnienie oferty krajowej dla rolników pozwoliło przesunąć import na kraje Europy Zachodniej. To pozwoliło wypracować – pomimo chwilowych spadków marż – pole do odrobienia strat w następnych kwartałach przypadających na szczyt sezonu nawozowego.

Ostatecznie biznes nawozowy realizuje przychody na poziomie 1,1 mld przy EBITDA -83 mln zł za IIIQ oraz 3,4 mld zł i 15 mln zł EBITDA w ujęciu 9 miesięcy 2018.

Tworzywa

W segmencie Tworzyw Grupa Azoty zrealizowała spadki wyników w otoczeniu rosnącej presji ze strony surowcowej jak i produktowej. Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostawały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne. Dodatkowo znacząco wyższe koszty energetyczne vs IIIQ 2017 wpłynęły na pogorszenie EBITDA o ok. 25 mln zł notując przy tym wyższe parametry sprzedaży (363 mln zł vs 352 mln zł) wskutek zwiększonych mocy produkcyjnych PA6.

Chemia

Biznes Chemii jako kompilacja biznesów B2B wygenerował sprzedaż wyższą o 11% do poziomu 755 mln zł wskutek m.in. zwiększenia sprzedaży pochodnych mocznika (mocznika dla celów technicznych oraz roztworów mocznika w postaci AdBlue NOXy). Pokazał tym samym aktywność Grupy do elastycznego zarządzania azotem ukierunkowaną na poszukiwanie wyższej marży. Dodatkowo sprzedaż została wzmocniona częścią wydobywczą w postaci sprzedaży siarki. Siarka notując wzrost ceny o ponad 60% wydatnie wsparła wynik segmentu.

Ostatecznie segment zanotował pogorszenie wyniku EBITDA o ponad 53 mln zł (31 mln zł vs 84 mln zł EBITDA w IIIQ 2017), co w głównej mierze wynika ze wzrostu cen gazu, cen surowców petrochemicznych w segmencie OXO (przy jednocześnie niższym poziomie produkcji z uwagi na różne rozłożenie przestojów remontowych) oraz wzrostów kosztu surowców w biznesie Pigmentów o blisko 13% przy jednoczesnej presji cenowej bieli, która za kwartał osiągnęła poziom 8%

Wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła przychody na poziomie 1 387 mln zł przy stracie netto w wysokości 10 mln zł. Zasadniczym czynnikiem determinującym wyniki kędzierzyńskiej spółki pozostaje strona kosztowa.

– W minionym kwartale spółka wciąż mierzyła się z rekordowymi cenami gazu ziemnego, stanowiącego jeden z podstawowych surowców w naszych głównych segmentach produktowych. Dodatkowo niekorzystnie na osiągnięty wynik wpłynęły wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 oraz mediów energetycznych, a także niesprzyjające warunki pogodowe dla segmentu nawozowego. Dla segmentu OXO wysokie notowania propylenu umożliwiły zaś osiągnięcie znacznie wyższych cen produktów. Liczymy, że stabilizujące się ceny kluczowych surowców pozwolą w nadchodzącym okresie na odrobienie straty, jaką wygenerowała spółka – komentuje Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Optymizmem może napawać zauważalne ożywienie na rynku nawozów azotowych i produktów chemicznych z grupy RedNOx®, a także poziom sprzedaży alkoholi OXO i plastyfikatora Oxoviflex®, flagowego produktu kędzierzyńskiego segmentu OXO.

– Popularność, jaką Oxoviflex® cieszy się wśród odbiorców, potwierdza prawidłowość obranego przez nas kierunku rozwoju całego segmentu OXO. W ostatnich miesiącach spółka zaprzestała produkcji plastyfikatorów ftalanowych izwiększyła moce produkcyjne Oxoviflexu® – nowoczesnego, bezpieczniejszego plastyfikatora nieftalanowego – podkreśla Sławomir Lipkowski.

Grupa Azoty ZAK S.A. upatruje przewag konkurencyjnych w rozwoju produkcjach specjalistycznych, wysokomarżowych, o niskim tonażu. Obecnie na terenie kędzierzyńskich zakładów prowadzony jest rozruch instalacji estrów specjalistycznych, której przyszłe działanie ma zasilić portfolio segmentu OXO.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan®, Salmag®, RSM®, Oxoviflex® i NOXy®, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, plastyfikatory, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

8 KOMENTARZE

 1. Miernej baletnicy to i rąbek u spódnicy…. A może warto przyjrzeć się polityce kadrowej? Może zarządzanie trzeba powierzyć managerom a nie kolejnym kolesiom z jedynej słusznej partii? Zwalnia się fachowców, którzy potrafili zawierać korzystne kontrakty zarówno zakupowe jak i sprzedażowe. Łapanka kadry kierowniczej z ulicy, choćby nawet Nowogrodzkiej nie może przynieść dobrych rezultatów.

 2. Koń by się uśmiał: rentowność poniżej promila? To po jaką cholerę trzymać te całe sfory dyrektorów, członków rad nadzorczych. Jedyną umiejętnością tych facetów jest omawianie prezentacji – przygotowanych zresztą przez innych pracowników. Ostatnim dyrektorem mającym odpowiednią wiedzę był dyr. Chmielewski (nowa synteza, oxo). Potem już tylko coraz gorzej. W ekonomii jest reguła: zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. I kiepscy „menagerowie” wypierają dobrych fachowców.

 3. Wcale sie nie dziwie ze kiepsko jestem pracownikiem i nie wolno mi pisac ale jak wiecej pracownikow umyslowych czyli dniowkowych od zmianowych to jak ma byc dobrze boje sie ze znowu zaczyna sie rownia pochyla w dol jak 20 lat temu

  • Tylko ci dniówkowi mniej zarabiają od zmianowych co w chu… grają na zmianach :)
   tak sobie można wytykać w nieskończoność.
   Problem leży w polityce. Firma zależna od polityki… co kwartał nowy prezesik za sobą ciągnie to nową kadrę nie dokończone projekty eh dużo by pisać teraz nawet zszywki są bardzo cenne bo prezes tnie koszty!!!

 4. Tyle, że zmianowi mają brutto z dodatkiem zmianowym tyle co samej zasaniczej mają „umysłowi”- szeregowi pracownicy biurowca. Zapraszam do pracy na zmianę w niedzielę, Wigilię, Wielkanoc i inne święta. Za to jest dodatek. Co najważniejsze bez pracownika produkcji i jego pracy, tak tego co pracuje na zmiany, Wy w biurach nie macie co sprzedawać. Poza tym polecam coś co już dawno przyjęło się na zachodzie lub przykład z bliżej Accelomittal, KGHM -centralizacja w grupie kadr, księgowości, działu sprzedaży itp. Wyższa efektywność, mniejszy koszt zatrudnienia. Tyle w temacie.

Skomentuj