Wyciek i pożar substancji niebezpiecznej podczas rozładunku cysterny kolejowej. Służby ratunkowe ćwiczyły na terenie Grupy Azoty ZAK S. A. w Kędzierzynie-Koźlu

1

Wyciek i pożar substancji niebezpiecznej podczas rozładunku cysterny kolejowej na terenie jednego z zakładów produkcyjnych zlokalizowanego na obszarze przemysłowym Grupy Azoty ZAK S. A. w Kędzierzynie-Koźlu – taki scenariusz założono podczas ćwiczeń ratowniczych pk. „SILEKOL 2023” w dniu 19 kwietnia 2023 roku.

Realizacja ćwiczeń na terenie zakładów zakwalifikowanych jako zakłady o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej wynika z zapisu ustawy o ochronie środowiska i ma na celu sprawdzenie procedur ratowniczych na wypadek powstania zdarzenia z udziałem substancji niebezpiecznych.

Do poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Silekol Sp. z o. o. w Kędzierzynie-Koźlu doszło w dniu 19 kwietnia 2023 roku. Zdarzenie niebezpieczne dotyczyło uwolnienia łatwopalnej i toksycznej substancji, czego następstwem był pożar dużych rozmiarów.

Ćwiczące służby zmagały się z rozszczelnieniem instalacji na stacji rozładunkowej cystern kolejowych podczas przeładunku substancji niebezpiecznej do zbiornika magazynowego. W trakcie tego zdarzenia pięć osób zostało poszkodowanych – pracownicy zakładu znajdujący się bezpośrednio w obrębie miejsca zdarzenia oraz strażacy ratownicy, którzy prowadzili działania ratownicze związane z ograniczeniem wycieku i gaszeniem pożaru.

Ćwiczenia te były sprawdzianem z wdrażania procedur oraz przygotowania służb, kierownictwa zakładów przemysłowych, podmiotów ratowniczych i instytucji wspomagających działania w przypadku powstania zagrożenia, którego skutki mogą rozprzestrzeniać poza teren zakładu przemysłowego – w tym Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu czy też Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Łącznie w ćwiczeniach ratowniczych zaangażowane było ponad 30 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa opolskiego w sile około 120 strażaków, w tym:

  •     Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kędzierzyn-Koźle”.
  •     Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Opole”.
  •     Kompania Gaśnicza COO „Piast”.
  •     Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 i 2 w Kędzierzynie-Koźlu.
  •     Funkcjonariusze KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz KW PSP w Opolu.

Udział Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego województwa opolskiego podyktowany jest specyfiką zakładu, który przetwarza i magazynuje substancje zakwalifikowane jako niebezpieczne. To też okazja do współpracy pomiędzy ratownikami przy likwidacji zagrożeń toksycznych. Obecność pododdziału kompanii gaśniczej wchodzącej w skład Odwodu Operacyjnego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zapewnia możliwość dostarczenia środka gaśniczego w przypadku długotrwałych działań.

Na zakończenie manewrów ratowniczych funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu wraz z kierownictwem zakładu przemysłowego Silekol Sp. z o.o. podsumowali całość działań i podziękowali wszystkim ćwiczącym za zaangażowanie i włożony wysiłek w czasie realizacji swoich zadań.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

1 KOMENTARZ

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj