Podpisano umowę na budowę wału „Kędzierzyn”. Inwestycja za 10 milionów złotych ruszy niebawem

14

Już w niedalekiej perspektywie znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla. A wszystko dzięki realizacji planowanych inwestycji, związanych z uszczelnieniem dotychczasowego systemu zabezpieczeń, chroniących miasto przed wielką wodą od strony rzeki Odry. Istniejące rozwiązania okazały się bowiem niewystarczające i nie dawały Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pewności co do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego obszaru. Z tego też powodu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z miastem Kędzierzyn-Koźle inwestuje w realizację niezbędnych przedsięwzięć minimalizujących ryzyko powodzi.

Dnia 7 kwietnia 2021 r. Wody Polskie w Gliwicach podpisały zdalnie umowę na wykonanie prac budowlanych w ramach jednego z projektów pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Etap II”. Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy, ulokowany w okolicach kędzierzyńskiej oczyszczalni ścieków, objęty został pracami modernizacyjnymi już w ubiegłym roku, w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wówczas, po rozstrzygnięciu przetargu, Wody Polskie w Gliwicach przystąpiły do wykonania prac przygotowawczych, wykonania dróg tymczasowych, robót ziemnych wałowych a także przygotowania zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Przedmiotowe roboty zakończone zostały jeszcze tego samego, 2020 roku.

Rozpoczynająca się właśnie inwestycja stanowi kontynuację realizowanych wówczas prac. Planowane w jej ramach roboty przyczynią się, podobnie jak w pierwszym etapie projektu, do ochrony przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów, a tym samym do zmniejszenia związanego z tym zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców oraz ograniczenia ryzyka skażenia środowiska, a także do ochrony części dzielnicy Pogorzelec i znajdujących w pobliżu ogródków działkowych. Prowadzone w ramach II etapu Projektu prace obejmą dalszą przebudowę oraz budowę nowego odcinka wału na łącznej długości ok. 2 kilometrów. W ich trakcie przeprowadzone zostaną także roboty związane z towarzyszącymi obiektowi budowlami, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty wałowe oraz przejazdy wałowe. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie kosztem ponad 12 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji. Planowany termin ukończenia robót na tym obiekcie to listopad 2021 r.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, poza wskazanym obiektem, zapewnić ma także drugi z planowanych wałów przeciwpowodziowych, chroniący miasto Kędzierzyn-Koźle przed możliwymi powodziami. Powstanie on na lewym brzegu Odry na wysokości odcinka Lasaki-Poborszów. W ramach planowanego, dwuetapowego zadania, nastąpi budowa, przebudowa i modernizacja przedmiotowego obiektu. Roboty w tej lokalizacji zostaną przeprowadzone najpierw w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie na obszarze gminy Reńska Wieś. Także w tym przypadku realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Wód Polskich w Gliwicach z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Miasto na wykonanie koniecznych w tym zadaniu prac przeznaczyło prawie 700 tys. zł, które przekazane zostały na opracowanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za planowane przejęcie gruntów pod tę inwestycję. Całkowity szacowany koszt projektu na chwilę obecną wynosi 35 mln zł. Wody Polskie w Gliwicach w tej chwili zabiegają o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, którą uwzględniono także w projekcie aktualizacji strategicznego dokumentu, jakim są konsultowane właśnie Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Bezpieczeństwo Kędzierzyna-Koźla zwiększy się w niedalekiej przyszłości również dzięki działaniom podejmowanym przez samo Miasto. Poza wspomnianymi odcinkami obwałowań, których modernizacja możliwa jest dzięki wspólnym wysiłkom Wód Polskich w Gliwicach i władz miasta, Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu planuje podjęcia się jeszcze jednej inwestycji, chroniącej tę miejscowość. Przedmiotowe zadanie obejmie roboty na wale przeciwpowodziowym wraz z zastawką na Linecie, który znajduje się na odcinku biegnącym od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego. Ta, finansowana przez Miasto inwestycja, rozpoczęła się w listopadzie 2020 r., a jej zakończenie przewidywane jest jeszcze w bieżącym roku. Dzięki podjętym na tym terenie pracom możliwa jest ochrona przed zalaniem osiedli: Południe, Zachód, Stare Miasto i Rogi. Koszt tych działań to ok. 17 mln zł.

Łączny koszt inwestycji, planowanych do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu to 64 mln zł, z czego środki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach to blisko 46 mln zł.

Powyższe zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpisują się
w szerszy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nadodrzańskim miejscowościom położonym w południowej części Polski, od Raciborza, aż po Wrocław. Wiodącą inwestycją, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka powodzi na tych terenach było powstanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod koniec czerwca ubiegłego roku. Obiekt po raz pierwszy spełnił swoje zadanie już kilka miesięcy później, gdy podczas październikowych wezbrań uchronił przed wielką wodą szereg nadodrzańskich miejscowości. Nadchodząca wówczas fala wezbraniowa oraz prognozy hydrologiczne wskazywały na zagrożenie podtopień nie tylko dla zabudowy mieszkalnej i infrastruktury „wyspy” w Brzegu, ale również jednoimiennego szpitala zlokalizowanego właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, jednostki strategicznej pod kątem walki z pandemią covid-19. Uruchomienie obiektu zapobiegło jednak zarówno zalaniu części Brzegu jak i konieczności ewakuacji wspomnianego kędzierzyńskiego szpitala, leczącego pacjentów zakażonych koronawirusem.

Źródło: PGG Wody Polskie, RZGW Gliwice

14 KOMENTARZE

  1. To jest właśnie siła rządu i zależnych mu podmiotów. Wcześniej nikt nie budował wałów, dróg, nic nie było budowane, nic kompletnie nic bo była ruina, mimo, że byli ulepieni z tej samej gliny. Tę ruinę jesteśmy w stanie odbudować. Wyznaczyliśmy sobie nowe zdeklarowane cele, podstawowy program działania, osiągnięcia które chcemy zrealizować, no to co Towarzysze zapytam czy na dalszej wspólnej drodze POMOŻECIE ??

  2. Zbiornik miał regulować przepływ Odry w czasie powodzi, to po jaką cholere teraz buduję się wały w cenie dróg ekspresowych, czyżby pieniędzy nie można przeznaczyć właśnie na drogi tylko dalej ubijać wały zamiast brać się za pogłębianie aby w pełni wykorzystać żeglowność i przepustowość Odry do Szczecina i na zachód europy.

  3. słowo na niedzielę : ***** ***

    Rząd już wybrał odpowiednie firmy do budowania WAŁU, to nie wasze zmartwienie. Po co się odzywacie, nikt was o głos nie pytał. To będzie WAŁ na miarę naszych możliwości. Zięcie już zakładają firmy KRZAKI by wygrywać przetargi na budowę WAŁU.

    Znane firmy dostaną TAKIEGO WAŁA, zlecenia nie dostaną, chyba że jako podwykonawcy firmy KRZAK, bo firma KRZAK nie ma nic poza biurkiem w stodole teścia i nie ma pojęcia jak budować WAŁ. Jest za to ekspertem od robienia Was wszystkich w WAŁA.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj