Wybory do spółdzielczych rad osiedlowych. Członkowie RSM „Chemik” wskażą swoich reprezentantów

0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej RSM Chemik na czwartek 30 maja zwołał zebrania osiedlowe, na których zostaną przeprowadzone wybory członków rad osiedlowych.

Kandydaci na radnych zgłaszani są bezpośrednio na wyborczych zebraniach osiedlowych. Spośród nich, na każdym osiedlu podległym RSM Chemik zostanie wybranych siedmiu członków Rady Osiedla.

Wybory odbędą się w czwartek 30 maja o godzinie 17:00

Osiedle „XXV-Lecia” AO -1 – Spółdzielczy Dom Kultury ul. 9 Maja 6

Osiedle „Leśne” AO – 2 – budynek Szkoły Podstawowej nr 11, Al. Partyzantów 30

Osiedle „Piastów” AO -3 – Osiedlowy Dom Kultury Komes ul. Kazimierza Wielkiego 9

Osiedle „Jedność” AO – 4, budynek administracji ul. Marii Konopnickiej 2

Osiedle „Powstańców Śląskich” AO – 5 – Klub Muzyczny Kajtek ul. Królowej Jadwigi 10

Rady Osiedli wybrane przez członków spółdzielni współdziałają z radą nadzorczą i zarządem spółdzielni w zakresie uchwalania planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej osiedla. Rady Osiedli opiniują także wiele spraw dotyczących bieżącej działalności administracji osiedla.

Ważnym obowiązkiem ze strony radnych osiedlowych jest przypominanie mieszkańcom o przestrzeganiu regulaminów, utrzymaniu czystości na osiedlu oraz wzajemnym poszanowaniu wspólnego mienia. Rady Osiedla mogą również zaangażować się w prowadzanie działań socjalnych i kulturalnych, które mogą realizować wspólnie z organami samorządowymi miasta

Skomentuj