Wybierz szkołę z ponad 40-letnią letnią tradycją! Zespół Szkół Medycznych czeka na Ciebie

0

O kierunkach kształcenia, możliwościach edukacyjnych i planowanych zmianach w nadchodzącym roku szkolnym 2018/19 rozmawiamy z Mirosławą Szamatowicz, dyrektorem Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu.

– Jaka jest oferta edukacyjna szkoły?

W ramach Zespołu Szkół Medycznych prowadzimy nabór do Policealnej Szkoły dla Dorosłych oraz do Medycznego Studium Zawodowego – policealnej szkoły dla młodzieży. W przypadku Policealnej Szkoły dla Dorosłych, naukę można rozpocząć na kierunku opiekun medyczny. Z kolei w Medycznym Studium Zawodowym oferujemy kształcenie w zawodach: technik masażysta, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna oraz na nowo utworzonym kierunku – terapeuty zajęciowego.

– W jakim systemie uczniowie mogą podjąć naukę?

– Szkoła od lat stara się, aby oferta jak najlepiej spełniła oczekiwania swoich uczniów. Dlatego też kształcimy zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym. Obserwujemy, że uczniowie coraz częściej łącza naukę w szkole z pracą zawodową. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcemy umożliwić kształcenie w zawodach medycznych, w systemie trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych lub weekendowo. System zaoczny przewidziany jest tylko dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych. Nowością w szkole od 2018 roku będzie kurs kwalifikacyjny.

– Czy może Pani wyjaśnić, na czym polega taki kurs kwalifikacyjny i kto może w nim uczestniczyć?

– Kurs kwalifikacyjny planowany jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego, a jedynym warunkiem uczestnictwa w tym przypadku jest ukończony 18. rok życia. Uczestnicy kursu w zawodzie opiekun medyczny mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie o nazwie: świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Pozytywny wynik tego egzaminu nadaje kwalifikacje, które uznawane są nie tylko w kraju ale i za granicą.

– Jak długo będzie trwał kurs kwalifikacyjny?

– Taki kurs rozpocznie się w nowym roku szkolnym, potrwa 8-10 miesięcy i będzie odbywał się w formie zaocznej. Oferta skierowana jest dla osób, które już opiekują  się osobami chorymi lub w przyszłości planują podjęcie pracy opiekuna w kraju lub za granicą, ale brak im formalnie potwierdzonych kwalifikacji. Chciałabym w tym miejscu również dodać, że umiejętności i wiadomości zdobyte podczas kursu kwalifikacyjnego mogą się niejednokrotnie przydać w życiu prywatnym, np. w podczas choroby członka rodziny.

– Kiedy rozpocznie się rekrutacja na taki kurs?

– Rekrutacja na kurs rozpocznie się w czerwcu 2018, podobnie jak na inne kierunki kształcenia w szkole i potrwa do drugiej dekady sierpnia. Warto pomyśleć o wcześniejszym złożeniu dokumentów, gdyż podczas rekrutacji jednym z kryteriów przyjęcia jest kolejność ich złożenia. Szczególnie zwracamy się do osób chętnych do podjęcia nauki, które w tym okresie wyjeżdżają do pracy za granicę, aby złożyły dokumenty przed wyjazdem, gdyż często się zdarza, że po powrocie rekrutacja do szkoły jest już zakończona. Wszystkie osoby, które planują właśnie takie wyjazdy, zachęcam do kontaktu telefonicznego lub osobistego z sekretariatem. Nowy rok szkolny w obydwu szkołach Zespołu rozpoczyna się w od 3 września 2018 r.

Czy to prawda, że w roku 2017/18 zakończyła się rekrutacja na kierunku technika farmaceutycznego?

– Zgadza się. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na stronie Ministerstwa Edukacji  Narodowej, szkoły policealne nie będą już prowadziły rekrutacji do tego zawodu w nowym roku szkolnym.

Czy zdobyte wykształcenie w Zespole Szkół Medycznych jest honorowane poza granicami kraju?

– Tak. Ukończenie naszej szkoły na wyżej wymienionych kierunkach pozwala na znalezienie pracy także w krajach Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że uczniowie i słuchacze szkoły przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin organizowany jest od kilku lat przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z wydaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Taki dokument wydawany jest również w języku angielskim.

– Oferta edukacyjna szkół w Kędzierzynie-Koźlu jest dosyć bogata. Dlaczego uczniowie powinni wybrać właśnie Państwa szkołę?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że nauka na wszystkich kierunkach w naszej szkole jest bezpłatna. Oferujemy naszym uczniom możliwość nauki w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym, w związku z czym każdy, niezależnie od swojej sytuacji rodzinno-zawodowej, może wybrać dogodny dla siebie model kształcenia.

Po drugie, zdobycie wykształcenia na kierunkach związanych z medycyną daje niemalże gwarancję zatrudnienia w uzyskanym zawodzie. Pamiętajmy, że coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, będzie generowało coraz większą potrzebę dostępu do lekarzy, terapeutów zajęciowych, masażystów i opiekunów medycznych. W ramach realizacji programu nauczania wszyscy uczniowie poznają również języki obce w zakresie słownictwa zawodowego oraz podstawy języka migowego, co na pewno zwiększa ich wartość na rynku pracy.

Nasza szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Kształcenie prowadzimy w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych, mieszczących się w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 12. Do dyspozycji naszych uczniów jest biblioteka z bogatym księgozbiorem zawodowym, pracownia komputerowa oraz siłownia i sala sportowa. Współpracujemy również z wieloma placówkami, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zajęcia w naszej szkole prowadzone są wyłącznie przez kadrę z wysokimi kwalifikacjami i co najważniejsze, już od ponad czterdziestu lat zajmujemy się kształceniem w zawodach medycznych. Dowodem na to, że kształcimy bardzo dobrze, jest wysoka zdawalność egzaminu, prawie 100 proc uczniów odnosi sukces zawodowy. Właśnie dlatego warto wybrać ofertę Zespołu Szkół Medycznych.

– Czy to prawda, że  szkoła oferuje praktyki zagraniczne i rozwój zainteresowań ?

– Zespół Szkół Medycznych bierze udział w projekcie unijnym ERASMUS+. W ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły odbyli 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie, Belfaście i Bolonii, przy czym byli to uczniowie kształcący się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta i technik farmaceutyczny. Po zakończeniu praktyki uczestnik projektu otrzymuje certyfikat Europass – Mobilność, który w przyszłości może ułatwić dostęp do wielu miejsc pracy, zarówno w kraju jak i za granicą. Szkoła kładzie nacisk na rozwój postaw zawodowych i zainteresowań wychowanków głównie poprzez pracę na rzecz szkolnego koła PCK, krzewienie idei honorowego dawstwa krwi.

W celu zapoznania się z pełną ofertą naszej szkoły zapraszamy na stronę:

http://msz.k-k.pl/medyk

Tel. 77 482 31 08

e-mail: medyk@k-k.pl 

Materiał promocyjny

Skomentuj