Wnioski o środki finansowe 300 Plus składamy tylko elektronicznie. W tym roku świadczenia realizuje ZUS

1

Od 1 lipca 2021 roku można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. Realizatorem w tym roku będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak dotychczas. Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

„Dobry Start” to rządowy program wsparcia, w którym rodziny mogą liczyć na 300 złotych wypłacane raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wniosek o przyznanie świadczenia może składać: rodzic, jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich. Wsparcie finansowe przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą.

Ostatecznym terminem składania wniosku jest 30 listopada 2021 roku. Wniosek będzie można złożyć przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00

1 KOMENTARZ

  1. Dlaczego z ZUSu ma być opłacana fanaberia PIS ? Może jeszcze 500 plus też z ZUS niech funduje… Skończyć z tym rozdawnictwem. Pieniądze z nieba nie same nie spadają. Jedni płacą a drudzy je biorą. A w przyszłości może zabraknąć na emerytury a do tego pożyczki które bierze na to PIS trzeba będzie długo spłacać.

Skomentuj