Wielka modernizacja linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Opole. Roboty ruszą jeszcze w tym roku

2

W urzędzie wojewódzkim podpisano dziś umowę na nadzór jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie w ostatnich latach. Modernizacja linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Opole ma ruszyć we wrześniu.

Umowę na realizację inwestycji zawarto w zeszłym roku. Prace pochłoną aż 412 mln zł. Dzisiaj w urzędzie wojewódzkim w Opolu Polskie Linie Kolejowe podpisały warty 9,5 mln zł kontrakt z wrocławską firmą Ekocentrum, która będzie nadzorować prace.

Modernizowany odcinek ma długość 44 km i przebiega przez 4 powiaty. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice (37 km) i Opole Groszowice-Opole Zachodnie (7 km).

– W tej chwili trwają prace projektowe. Zakładamy, że na koniec trzeciego kwartału, we wrześniu, powinniśmy wejść na roboty budowlane – mówi Ireneusz Merchel, prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Obecnie ze względu na zły stan torowiska prędkość pociągów pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a Opolem jest mocno ograniczona. Z tego powodu od kilku lat składy dalekobieżne omijają Kędzierzyn-Koźle przez Strzelce Opolskie, gdzie linia przeszła już modernizację. Spowodowało to marginalizację stacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnie obsługuje ona głównie połączenia lokalne, a każda dalsza podróż oznacza konieczność przesiadki w Gliwicach bądź Opolu.

– Po modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 kilometrów na godzinę. Czas podróży skróci się radykalnie, bo aż o 25 minut, czyli praktycznie o połowę – zapowiada Ireneusz Merchel.

W przypadku odcinka Opole Groszowice – Opole Zachodnie obecnie również trwają prace projektowe, jednak przetarg na wykonanie robót budowlanych dopiero ma zostać ogłoszony. Inwestycja na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice jest realizowana w formule złączonej zaprojektuj-wybuduj. Cała modernizacja ma się zakończyć w ciągu 3-4 lat.

Poza modernizacją samego torowiska i sieci trakcyjnej prace obejmą też wiadukty i mosty, przejazdy oraz perony i inne obiekty stanowiące część linii.

W podpisaniu umowy na nadzór uczestniczył wojewoda opolski Adrian Czubak, posłanka Katarzyna Czochara oraz senator Grzegorz Peczkis.

– Modernizacja tego odcinka linii kolejowej E-30 jest strategiczną inwestycją dla naszego miasta i regionu. Podpisanie kolejnej umowy oznacza, że realizacja tego potężnego zadania przebiega zgodnie z planem – komentuje senator Grzegorz Peczkis, który jako członek senackiej komisji infrastruktury od początku monitoruje inwestycję.

Zdjęcia: Opolski Urząd Wojewódzki

2 KOMENTARZE

Skomentuj