Wciąż można zostać rachmistrzem spisowym. Urząd miasta ogłosił dodatkowy nabór

1

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Kto chce pomóc w jego przeprowadzeniu, może zgłosić swoją kandydaturę na rachmistrza.

Urząd miasta ogłosił właśnie nabór uzupełniający. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 maja.

Kto może zostać rachmistrzem?

Prezydent Sabina Nowosielska, która jest jednocześnie Gminnym Komisarzem Spisowym w Kędzierzynie-Koźlu ogłosiła otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1269/narodowy-spis-powszechny-2021.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

1 KOMENTARZ

  1. W XXI w.prawie 90% ludzi ma smartfona lub ma kogoś w rodzinie lub znajomych z smartfonem,dlatego dla swojego bezpieczeństwa lepiej spisać się zdalnie,takie jest moim zdaniem bezpieczniej aby spełnić swój obowiązek obywatelski.Czuwaj!

Skomentuj