Ważne informacje dla pacjentów Kliniki Nova. Zawieszenie zabiegów operacyjnych i inne ograniczenia

2

Klinika Nova zmuszona jest zmienić zasady swojego działania w związku z epidemią koronawirusa. Sytuacja jest bardzo poważna, zmienna i dynamiczna.

  • Dwie poradnie lekarza rodzinnego w Koźlu na ulicy Łukasiewicza 23 oraz w Sławięcicach na ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2 działają normalnie. Od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18. Wszystkie wizyty muszą być umówione telefonicznie. Przypominamy o możliwości teleporady (rozmowa z lekarzem i pielęgniarką ). Koźle – telefon 77 4829034, Sławięcice – telefon 77 4832413
  • Prosimy aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny, przychodzili do poradni sami, z wyjątkiem opiekunów do dzieci i osób starszych, pacjenci zmuszeni są zachować odpowiednią odległość od rejestracji. Personel pracuje zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
  • Nocna świąteczna opieka medyczna w powiecie – od dziś (piątek 13 marca), od godz. 18.00 będzie funkcjonowała w szpitalu przy ul. Judyma w Kędzierzynie, telefon 77 40 62 752.
  • Od poniedziałku 16.03.2020 do odwołania nie będą czynne punkty pobrań laboratoryjnych w Kłodnicy na ul. Kłosowej 7 oraz w Sławięcicach na ks. Piotra Ściegiennego 2.
  • Planowe zabiegi operacyjne zostały zawieszone do odwołania zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Wojewody Opolskiego. O wszystkich zmianach terminów będziemy indywidualnie Państwa informować telefonicznie.
  • Poradnie specjalistyczne w ramach NFZ i komercji będą ograniczone do absolutnie niezbędnych ze względu na stan zdrowia pacjenta.
  • W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną o dalszych zmianach będziemy informować naszych pacjentów drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
  • Wszystkie informacje są aktualne na piątek 13.03. na godzinę 20:00

Dziękujemy wszystkim naszym pacjentom za zrozumienie i prosimy o współpracę

Zespół Kliniki Nova

2 KOMENTARZE

Skomentuj