Nabór przedszkolaków przez internet. Ale oddziałów ma być mniej. Wystarczy miejsc?

0

Dla wielu rodziców będzie to wielkie udogodnienie – tegoroczny nabór do przedszkoli prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek, aby dziecko zapisać do jednej z trzech wybranych placówek. Jednocześnie miasto zamierza otworzyć mniej przedszkolnych oddziałów niż dotychczas. Czy więc rzeczywiście będzie łatwiej?

Elektroniczna rekrutacja w Kędzierzynie-Koźlu dotychczas była już prowadzona do żłobków. Rozwiązanie się sprawdziło. Dlatego teraz obejmie także przedszkola. Uchwałę określającą szczegółowe kryteria naboru rada miasta przyjęła na sesji w styczniu.

– System bardzo usprawnia cały proces rekrutacji. Każde przedszkole bardzo szybko uzyska informację o rzeczywistej liczbie dzieci, które zostały do niego zapisane – mówi Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla odpowiedzialny za sprawy oświatowe, zapewniając przy tym, że nowe zasady naboru nie spowodują rywalizacji między przedszkolami. – Oczywiście, przedszkola mogą w atrakcyjny sposób prezentować swoją ofertę edukacyjną, ale nie nazwałbym tego rywalizacją – zaznacza wiceprezydent.

W niektórych przedszkolach ma funkcjonować mniej oddziałów niż dotychczas. Jak jednak zaznacza Wojciech Jagiełło, rzecz nie w tym, że oddziały będą likwidowanie, a  po prostu mogą nie powstać.

– Demografia jest jaka jest. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych jest uzależniona od liczby dzieci, które się rodzą. Konsekwencji więc oddziały mogą powstać tylko wtedy, gdy są dzieci mogące do nich uczęszczać. Równocześnie kończy się proces przechodzenia sześciolatków do szkół, co też ogranicza liczebność dzieci w przedszkolach – wyjaśnia Wojciech Jagiełło.

W przedszkolach, gdzie oddziałów powstanie mniej, może zajść konieczność redukcji kadrowych. Dyrektorzy dostali też zalecenie, aby, jeżeli sytuacja tego wymaga, nie zatrudniać nowego personelu w miejsce pracowników przechodzących na emeryturę. Czy nie ma zatem zagrożenia, że w przedszkolach zabraknie miejsc i niektórzy rodzice zostaną odesłani z kwitkiem?

– W przedszkolach znajdzie się miejsce dla wszystkich dzieci – zapewnia Wojciech Jagiełło.

Zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 rozpoczną się 10 marca. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej. Będzie on dostępny na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl w dniach od 10 marca od godz. 8.00 do 26 marca do godz. 15.00. Rodzic może wskazać nie więcej niż trzy przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wydrukowany wniosek należy złożyć w jednym przedszkolu – tym najbardziej preferowanym, w terminie wyżej określonym – instruuje Jarosław Jurkowski z urzędu miasta.

Skomentuj