W szkole na Pogorzelcu powstanie winda dla niepełnosprawnych. Są też pieniądze na wsparcie rodzin

4

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zawarł umowę w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Podpisano ją w Opolskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostka samorządu, którą reprezentowali starosta Małgorzata Tudaj i wicestarosta Józef Gisman otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 83 tys. złotych z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego budowy szybu windowego zewnętrznego wraz z zakupem i montażem dźwigu osobowego dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 (budynek przy ulicy Piotra Skargi po byłym gimnazjum).

– Złożyliśmy dokumenty przygotowane przez gminę, które zostały pozytywnie zweryfikowane w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz będziemy się rozliczać z miastem, które przeprowadzi tę inwestycję, ma na to zgodnie z umową sześć miesięcy – tłumaczy Marzena Nikiel z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ale to nie jedynie pieniądze pozyskane przez samorząd. Powiat jest uczestnikiem dużego projektu, na który pieniądze zdobyto z Unii Europejskiej. Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” realizowany będzie do 2021 roku. Celem zadania jest poprawa jakości pracy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną. Swoim obszarem obejmuje tematykę metodyki pracy asystenta rodziny, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Jest formą wsparcia mającą znaczący wpływ na przezwyciężanie trudności jakie niesie bezpośrednia praca z rodziną w kryzysie, a także na dobre funkcjonowanie zawodowe, podnoszącą efektywność świadczonych usług. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).

Celem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, w której bierze udział nasz powiat jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kampania ma również na celu upowszechnianie treści promujących rodzicielstwo zastępcze, a także informacji dotyczących działań wspierających funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz pomocy dzieciom znajdującym się w tychże rodzinach.

Źródło: starostwo powiatowe

4 KOMENTARZE

    • No to ludzie nie słyszeliście o reformie. PSP 11 to teraz 2 budynki. Partyzantów i Piotra Skargi. Dzieci zapierdzielają na wf z Partyzantów na P. Skargi. Brawo zakuty łeb Zalewska!!!

  1. dlaczego jak coś robią to zawsze wrzucają gremialnie zdjęcia? przecież to jest wasza robota i za to dostajecie grubą kasę. Jak coś inwestuję w firmie dla pracowników za swoje to nie stoję przed fotografem krzycząc że to ja

Skomentuj