W miłości przeżyli pół wieku. Kolejne pary z Kędzierzyna-Koźla z medalami Prezydenta RP. ZDJĘCIA

0

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie”.

Już od 50 lat tę drogę przemierzają pary z Kędzierzyna-Koźla, które odebrały z rąk prezydent Sabiny Nowosielskiej odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale odebrali: Kazimiera i Mieczysław Kusiak, Małgorzata i Kazimierz Wojtala, Stanisława i Bronisław Seemann.

Skomentuj