W Kędzierzynie-Koźlu znów mają kształcić się przyszli kolejarze. Kierunek może ruszyć w przyszłym roku

6

Po ponad dwudziestoletniej przerwie w Kędzierzynie-Koźlu znów mają kształcić się przyszli kolejarze. Starostwo Powiatowe przymierza się do uruchomienia nowego kierunku nauczania w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Potrzeba było dwóch dekad, aby powrócił pomysł kształcenia kolejarzy w Kędzierzynie-Koźlu. Firmy zajmujące się tą gałęzią transportu boleśnie odczuwają brak specjalistów. Remedium na ich bolączki ma być utworzenie klasy o profilu kolejowym. – W tej chwili nie ma szkolących się kolejarzy. Chcemy w porozumieniu z firmami kształcić specjalistów, których potrzebuje nasz rynek pracy – opowiada starosta powiatu Małgorzata Tudaj.

Pomysł zyskał akceptację zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji ma on trafić do kuratorium oświaty, które zaopiniuje utworzenie nowego kierunku. Najprawdopodobniej będzie to klasa o profilu technikum.

– Miałaby powstać w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach. W pobliżu znajduje się kędzierzyńsko-kozielski oddział Grupy Azoty Koltar, która zajmuje się transportem kolejowym. Rozmawialiśmy z jej prezesem, firma jest zainteresowana kształceniem przyszłych kolejarzy i zadeklarowała wstępnie pomoc w organizacji praktyk i staży – opowiada starosta powiatu Małgorzata Tudaj.

Historia naszego miasta nierozerwalnie związana jest z koleją. To właśnie rozbudowa węzła kolejowego była przyczyną dynamicznego napływu ludności do Kędzierzyna, który rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku i był kontynuowany w kolejnych dziesięcioleciach. Dla potrzeb nowych pracowników kolei powstawały budynki mieszkalne przy obecnej ulicy Traugutta i Dworcowej. Z początku XX wieku po obu stronach torów powstawały całe osiedla kolejarskie, m.in. przy ulicy Moniuszki, Karola Miarki i Damrota. W 1979 roku wybudowano najwyższy w mieście gmach, 11-piętrowy wieżowiec przy alei Jana Pawła II. Rozwój kolei miał wpływ nie tylko na budownictwo mieszkaniowe. Z inicjatywy kolejarzy wybudowano m.i.n kościół św. Mikołaja, szpital oraz szkołę podstawową nr 1.

W 1952 roku istniejące w Kędzierzynie gimnazjum administracyjno-handlowe zostało przekształcone w technikum kolejowe, ale już po roku szkoła została przeniesiona do Gliwic. W 1959 roku w Kędzierzynie powstała szkoła zawodowa praktycznej nauki kolejarza, która cztery lata później zostaje przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową przy parowozowni i lokomotywowni. Przez kolejne lata każdego roku szkołę opuszczało średnio stu absolwentów, którzy pracowali na kolei w całej Polsce. Kres placówki przyszedł w latach 90. ubiegłego stulecia, kiedy wraz z rozwojem transportu kolejowego nastąpiło odwrócenie się od kolei. W 1999 roku ostatni absolwenci opuścili mury szkoły, która przestała istnieć.

6 KOMENTARZE

Skomentuj