W Kędzierzynie-Koźlu powstało pierwsze w Polsce szkolne centrum mediacji

0

Pierwsze w Polsce Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM powstało w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Zostało objęte oficjalnym patronatem Polskiego Centrum Mediacji. Szkoła do jego powstania przygotowywała się od roku, a całe zadanie nie należało do łatwych.

Inicjatorem powstania centrum jest Marzanna Gądek-Radwanowska, nauczycielka II LO. Z jakimi problemami będzie się stykało? Według nauczycieli, którzy na co dzień mają kontakt z młodzieżą, mogą to być konflikty rówieśnicze – banały, które u młodych ludzi urastają do rangi bardzo poważnego problemu. To zawiedzione przyjaźnie, czasem pomówienia, o które w dobie internetu bardzo łatwo.

– Ci, którzy zostaną do niej skierowani, po wyrażeniu zgody biorą udział w całym procesie mediacyjnym, w który nie wtrąca się absolutnie nikt. To nie jest gabinet pedagoga, dyrektora, ani sala lekcyjna, to jest miejsce, gdzie są mediatorzy rówieśniczy. Przede wszystkim zależy nam na poufności, by jak najlepiej doprowadzić do rozwiązania danego konfliktu – tłumaczy dyrektor II LO Katarzyna Arciszewska-Stępień.

– Chcemy, by nasi uczniowie czuli się w murach szkoły bezpiecznie i wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na pomoc. To dla nas bardzo ważne, bo ma bezpośrednie przełożenie na jakość kształcenia, a ta połączona z odpowiednim klimatem, jaki panuje w danej placówce, powoduje, że młodzi ludzie zawsze chętnie będą wybierali naszą kędzierzyńską oświatę – mówił na otwarciu centrum wicestarosta Józef Gisman.

W przypadku konfliktu zlokalizowanego na terenie szkoły do mediacji może skierować uczniów wychowawca, pedagog, rzecznik praw ucznia lub dyrektor szkoły. Natomiast w przypadku nieletnich w konflikcie poza terenem szkoły jest to policja, prokuratura lub sąd rodzinny. Sędzia może podjąć taką decyzję nawet w przypadku nieletnich sprawców czynu karalnego.

– Zakładamy bowiem, że za naruszenie prawa kara jest nieuchronna, natomiast mediacja umożliwia młodocianemu okazanie skruchy, przeproszenie i otwiera drogę do resocjalizacji. Zgoda uczestnika konfliktu na mediację, udział w niej i podpisanie ugody mediacyjnej z poszkodowaną stroną może również wpłynąć na złagodzenie wyroku lub wydanie go w zawieszeniu. W każdej mediacji mediatorzy rówieśnicy są strażnikami procedury, nie ingerują w proces nawiązywania porozumienia, są neutralni i bezstronni. Muszą zostać zaakceptowani przez obie strony, które przystępują do mediacji dobrowolnie i w każdej chwili mogą od niej odstąpić. Mediacja pomaga stronom porozumieć się bez agresji – wyjaśnia Marzanna Gądek-Radwanowska.

Nad przebiegiem egzaminu kończącego szkolenie dla mediatorów rówieśniczych czuwali prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Cały cykl szkoleń dla uczniów trwał 12 miesięcy. 3 września 2018 roku w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego mediatorzy rówieśniczy złożyli ślubowanie i otrzymali akty mianowania. Listy gratulacyjne przysłał im nawet sam Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego. Mediatorzy podpiszą w piątek kontrakty z dyrektorem II LO, w których zobowiążą się do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej przez okres jednego roku szkolnego. Mediacje będą prowadzili pod opieką certyfikowanego mediatora edukatora PCM. Potem przejdą w stan spoczynku. Po zakończeniu pracy w Szkolnym Centrum Mediacji Rówieśniczej otrzymają z rąk dyrektor Katarzyny Arciszewskiej-Stępień i kierownika Filii Polskiego Centrum Mediacji w Kędzierzynie-Koźlu Marzanny Gądek-Radwanowskiej zaświadczenie o pracy na rzecz Szkolnego Centrum Mediacji FIAT PACTUM.

Skomentuj