W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się wybory do rad osiedlowych. Są pierwsze listy kandydatów

2

Kadencja Rad Osiedli dobiega końca. W październiku mieszkańcy będą wybierali swoich przedstawicieli do jednostek pomocniczych gminy. Poniżej publikujemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyborów, harmonogramy i listy kandydatów z czterech osiedli – pozostałe pojawią się w kolejnych dniach

Rady Osiedlowe składają z piętnastoosobowych rad i pięcioosobowych zarządów – można być w obu organach jednocześnie. Posiadają swój budżet. Wybory zostaną przeprowadzone na wszystkich 16 osiedlach. Określona w statutach procedura jest podobna do powszechnych wyborów samorządowych.


30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Azoty, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/149/21307/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Azot zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Kodź Grzegorz 
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Azoty zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Gazda Daria
 2. Hajdun Małgorzata
 3. Kodź Aleksandra
 4. Kodź Grzegorz
 5. Kusza Mariola
 6. Marek Grażyna
 7. Oczoś Adam
 8. Pietrzak Dariusz
 9. Urbanowski Marcin
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Azoty, sporządzona przez zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Azoty zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Antosiak Tomasz
 2. Bartkowiak Magdalena
 3. Damboń Marta
 4. Gazda Daria
 5. Gazda Robert
 6. Hajdun Małgorzata
 7. Karsznia Arkadiusz
 8. Kodź Aleksandra
 9. Kodź Grzegorz
 10. Kusza Mariola
 11. Marek Grażyna
 12. Oczoś Adam
 13. Pietrzak Dariusz
 14. Stefanowicz Danuta
 15. Urbanowski Marcin
 16. Wawrzyniak Maciej

30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Blachownia zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/150/21314/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Blachownia zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Lipczyńska Małgorzata
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Blachownia zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Bentkowska Barbara
 2. Glińska Edyta
 3. Warzecha Alfred
 4. Zborowski Adam
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Blachownia, sporządzona przez zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Blachownia zwołanych na dzień 11 października 2021 roku:
 1. Bentkowska Barbara
 2. Caban Roman
 3. Chmielewska Wioleta
 4. Frątczak Katarzyna
 5. Glińska Edyta
 6. Kuliński Roman
 7. Lipczyńska Małgorzata
 8. Lipczyński Dariusz
 9. Łągiewka Marian
 10.  Łuc Teresa
 11. Mulawa Mirosław
 12. Nowak Agnieszka
 13. Olejnik Jerzy
 14. Warzecha Alfred
 15. Zborowski Adam

30.09.2021: Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Kłodnica  zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica zwołanych na dzień 12 października 2021 roku.

Lista dostępna jest poniżej oraz pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/152/21316/kadencja-2021-2025.

 • Lista zarejestrowanych kandydatów na przewodniczącego Zarządu Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Tomala Dorota
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na pozostałych członków Zarządu Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Adamiak Adam
 2. Buzo-Dziedzic Ewa
 3. Hadam Tomasz
 4. Nowak Damian
 5. Nowak-Jasek Edyta
 • Lista zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Kłodnica, zgłoszonych w wyborach organów Osiedla Kłodnica na dzień 12 października 2021 roku:
 1. Adamiak Adam
 2. Bierdzo Małgorzata
 3. Buzo-Dziedzic Ewa
 4. Hadam Tomasz
 5. Jurek Piotr
 6. Kłosek Małgorzata
 7. Konieczna Bogusława
 8. Nowak Damian
 9. Nowak-Jasek Edyta
 10. Samborski Arkadiusz
 11. Sołga Krystyna
 12. Tomala Dorota
 13. Wiecheć Paweł
 14. Zatoń Aleksandra
 15. Zmarz Jagoda

29.09.2021: Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów w wyborach organów osiedla Cisowa.

W związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem w wyznaczonym uprzednio terminie do 27 września 2021 r., liczby kandydatów do organów osiedla Cisowa mniejszej od liczby miejsc do obsadzenia w wyborach zwołanych na dzień 12 października 2021 r., Osiedlowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 10 ust. 5 statutu Osiedla Cisowa, wyznacza dodatkowy termin zgłaszania kandydatów do Zarządu Osiedla i Rady Osiedla Cisowa, upływający z dniem 7 października 2021 r.


22.09.2021: Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków organów samorządu mieszkańców osiedli w wyborach na kadencję 2021-2025.

Zgodnie z § 10 statutów osiedli każdy mieszkaniec osiedla może zgłosić na piśmie Osiedlowej Komisji Wyborczej kandydatów w wyborach:

1) przewodniczącego Zarządu Osiedla;
2) pozostałych członków Zarządu Osiedla;
3) członków Rady Osiedla;

w terminach określonych w kalendarzach czynności wyborczych w poszczególnych osiedlach i z wykorzystaniem formularzy zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie dostępnych pod adresami:
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/149/21307/kadencja-2021-2025 (os. Azoty)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/150/21314/kadencja-2021-2025 (os. Blachownia)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/151/21315/kadencja-2021-2025 (os. Cisowa)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/152/21316/kadencja-2021-2025 (os. Kłodnica)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1345/21308/kadencja-2021-2025 (os. Kuźniczka)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/154/21317/kadencja-2021-2025 (os. Lenartowice)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/155/21318/kadencja-2021-2025 (os. Miejsce Kłodnickie)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/156/21309/kadencja-2021-2025 (os. Piastów-Powstańców Śląskich)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/157/21319/kadencja-2021-2025 (os. Pogorzelec)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/158/21320/kadencja-2021-2025 (os. Południe)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/159/21321/kadencja-2021-2025 (os. Przyjaźni)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/160/21322/kadencja-2021-2025 (os. Rogi)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/161/21323/kadencja-2021-2025 (os. Sławięcice)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/162/21324/kadencja-2021-2025 (os. Stare Miasto)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/164/21311/kadencja-2021-2025 (os. Śródmieście)
https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/163/21325/kadencja-2021-2025 (os. Zachód).

Formularze zgłoszenia i oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie można również pobrać osobiście w siedzibie organów samorządu mieszkańców osobiście w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 .

Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z oświadczeniami kandydatów o zgodzie na kandydowanie mogą być składane osiedlowym komisjom wyborczym:

1) w siedzibach organów samorządu mieszkańców osiedli:
a) osobiście podczas dyżurów osiedlowych komisji wyborczych w terminach określonych
w kalendarzach czynności wyborczych w poszczególnych osiedlach;
b) w zamkniętych kopertach za pośrednictwem skrzynek korespondencyjnych umieszczonych na siedzibach organów samorządu mieszkańców osiedli;
2) za pośrednictwem:
a) urny umieszczonej na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32,
b) poczty kierowanej na adres siedzib organów samorządu mieszkańców osiedli lub Urzędu Miasta.

Informacje dodatkowe udzielane są w godzinach 8.00-15.00 pod nr tel. 77/4050308). Więcej można przeczytać również pod adresem: https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/wybory-do-rad-i-zarzadow-osiedli.


08.09.2021: Terminarz wyborów do jednostek pomocniczych gminy na kadencję 2021-2025.

Wybory do organów samorządu mieszkańców osiedla są tajne i bezpośrednie. Mieszkańcy będą wybierać swoich przedstawicieli z list zgłoszonych wcześniej kandydatów. Za całą procedurę odpowiadają Osiedlowe Komisje Wyborcze, w których skład wchodzą przedstawiciel prezydenta miasta, zarządu osiedla oraz osoba zgłoszona bezpośrednio przez mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że członkowie komisji nie mogą jednocześnie kandydować do rady i zarządu osiedla.

2 KOMENTARZE

 1. Proszę PAMIĘTAĆ, że wybieramy tylko i wyłącznie członków oraz sympatyków PełO.
  I OCZYWIŚCIE lewactwo i zadeklarowaną bolszewię.😕

  Matołkowo MUSI !!!! utrzymać klasę i dotychczasową formę oraz panujący tutaj TRYND!!!!
  Żeby przypadkiem nie przynieść wstydu ludzkości 😎

Skomentuj