W dawnym wyrobisku ma powstać ogromny zbiornik przeciwpowodziowy. Podpisano list intencyjny

15

W obecności Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz dnia 1.07.2021 r. podpisał list intencyjny w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia na terenie gminy Bierawa. Dokument sygnowały także władze tejże gminy, miasta Kuźnia Raciborska, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Kopalni Piasku Kotlarnia S.A.

Podczas spotkania w Kuźni Raciborskiej udział wzięli także m.in. pani senator Ewa Gawęda, pan poseł Bolesław Piecha, poseł Czesław Sobierajski, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski i Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, a także starosta Paweł Masełko, wicestarosta Józef Gisman i wójt Bierawy Krzysztof Ficoń. Odczytano listy Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Sekretarza stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki oraz Pani europoseł Izabeli-Heleny Kloc.

W trakcie spotkania głos zabrał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury Grzegorz Witkowski – Realizacja przedmiotowej inwestycji pod kierownictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosława Kurza oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy to rekompensata przyrodzie działalności wydobywczej. Woda to życie, coraz częściej zauważamy jej brak. Zbiornik, taki jak Kotlarnia, który mamy zamiar zbudować, jest przykładem wzbogacania zasobów wodnych. Co więcej, przygotowując się do tego spotkania nie usłyszałem żadnego głosu społecznego sprzeciwu wobec tej inwestycji. Ten zbiornik należy się mieszkańcom i przyrodzie.

– Jesteśmy w regionie, który został nie raz dotknięty przez wezbrania i powodzie. Aby minimalizować ich ryzyko służą nam zbiorniki Racibórz Dolny i polder Buków, pomocny będzie także nowy zbiornik – Kotlarnia. Będzie on wpływać na tereny leśne oraz zapewniać retencję. Wody Polskie wpisały ten zbiornik do projektu Stop suszy oraz do konsultowanych projektów aPZRP. Przy realizacji inwestycji będziemy współpracować z Lasami Państwowymi, samorządem i kopalnią, tak, aby zbiornik ten został zbudowany. – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W trakcie spotkania głos zabrał także Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz, zwracając uwagę przede wszystkim na przewidywane korzyści, jakie wynikną z realizacji planowanej inwestycji. – Pierwsze plany dotyczące budowy zbiornika Kotlarnia pojawiły się już na początku lat 2000. Założono wówczas, że inwestycja wpłynie pozytywnie zarówno na środowisko naturalne, gminę, na którą ów obiekt będzie oddziaływał, a także na okolicznych mieszkańców. Ponieważ przedmiotowy zbiornik zostanie wybudowany na terenie dawnego wyrobiska kopalnianego, będzie stanowić stosunkowo nieskomplikowaną formę rekultywacji terenów pogórniczych. Najistotniejszym dla Wód Polskich w Gliwicach oczekiwanym efektem inwestycji jest pełnienie przez obiekt funkcji retencyjnej oraz przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy. Będzie to możliwe dzięki odciążeniu na wypadek wezbrań zlewni rzeki Bierawka.

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest także oczekiwane oddziaływanie mokrego zbiornika Kotlarnia na ogólne stosunki wodne w okolicy. Poza wskazanymi korzyściami dla środowiska, wśród pozytywnych efektów wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji, wymienić należy także utworzenie nowej przestrzeni dla rekreacji i odpoczynku, co przełoży się również na profity dla gmin, na których obszarze się on znajdzie.

Warto dodać, że lokalizacja, w której planowana jest budowa zbiornika Kotlarnia, została blisko 30 lat temu dotknięta tragicznymi pożarami lasów, które objęły m.in. tereny znajdujące na obszarze Kuźni Raciborskiej. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił wówczas 90,62 km² lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. W jego wyniku życie straciły 2 osoby. Zbiornik będzie przeciwdziałał również skutkom takich katastrof.

Obiekt powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Zostanie utworzony w miejscu dawnego wyrobiska piasku, podobnie jak inny rezerwuar, znajdujący się w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany inaczej Pogorią IV. Obiekt liczyć będzie 900 ha, a jego pojemność wyniesie ok. 40 mln m3. Przewiduje się, że możliwe będzie utrzymanie na nim 24 mln m3 rezerwy powodziowej. Dokładniejsze parametry zbiornika będą jednak znane dopiero na etapie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji – studium wykonalności. Także wtedy wskazana zostanie miarodajna jej wartość. Obecnie koszt projektu przewidywany jest na ok. 130 mln zł.

Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W jej realizacji, poza Wodami Polskimi będą uczestniczyli także włodarze gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Kolejnym po zawarciu listu intencyjnego krokiem, jaki podejmą jego sygnatariusze, a zwłaszcza Gminy Kuźnia Raciborska i Bierawa oraz inwestor – Wody Polskie, będzie ustalenie montażu finansowego przedsięwzięcia i zabezpieczenie jego finansowania.

15 KOMENTARZE

 1. Ten piękny teren na Grabowce chcecie zalać, szok, mam nadzieje ze do tego nie dojdzie ,ze tylko się na planach skończy

 2. NAJWYŻSZY czas? Dawno już POwinni się za tozabrać
  To może jest też efekt i TEGO, że podobno powodzianie wygrali pozew zbiorowy.

  Lepiej późno niż wcale?

 3. Jestem zaniepokojony tą informacją. Kopalnia wydobyła materiał. Ciężarówki z piaskiem codziennie niszczą drogę wojewódzką K-K – Gliwice. Skarb państwa z własnych środków dokona rekultywacji terenu w postaci budowy zbiornika retencyjnego. Gdzie odpowiedzialność podmiotu gospodarczego. Konkurencja tj. Cemex czy Górażdże powinny również wyciągnąć swe łapy do ministerstwa po środki na rekultywację gruntów po działalności wydobywczej. Dobry wał…

  • Zbirze, powiedziałeś coś, co umknęło wszystkim, chyba także samorządowcom i politykom. Ja także nie potrafię zrozumieć, jak można wyeksploatować środowisko i go zostawić w ruinie /modne słowo/. Czy państwo lub samorządy nie kontrolują procesu wydobycia? Czy umowy o eksploatację nie nakładają na inwestora obowiązku rekultywacji?

   • Obowiązek rekultywacji istnieje „na papierze” Zawsze jest możliwość np. upadłości przedsiębiorstwa eksloatującego złoże i wówczas możecie im na kant małego skoczyć.

 4. Jest to jedna z wielu dobrych decyzji obecnej władzy. Ale oczywiście spotka się z krytyką tych, którzy lobbują za dalszym wydobywaniem żwiru. Dla okolicznych mieszkańców jest to bardzo dobra wiadomość. Nie będzie tych potwornych ciężarówek, wartości ich nieruchomości wzrosną, będzie gdzie pójść na ryby czy popływać łódką. Oczywiście gmina Bierawa straci wpływy z podatków. Ale to mnie jakoś nie martwi.

 5. Ten zbiornik powinien powstać już dawno, ludzie nie zdają sobie sprawy jak pozytywnie zmienia się mikroklimat na terenach gdzie są duże akweny wodne i tylko od nich zależy czy będzie to urokliwe miejsce wypoczynku czy kolejny śmietnik dla pseldo wędkarzy ze śląska.

 6. Tak, wielu już zapomniało jakie kataklizmy nawiedziły ostatnie prawie 30 lecie nasz powiat. 1992 – pożar lasu w okolicach St.Kuźnie, Kotlarnia, Dziergowice, Kuźnia raciborska. 1997 – powódź 1000 lecia gminy w tym Kędzierzyn-Koźle zalane. Podobnie w 2010 roku – no może nieco mniejsza skala ale jednak. A więc zbiornik ten będzie spełniał funkcje p-poż, p-powodziową, ewentualnie jako retencja wody i funkcja rekreacyjna. Do tego jest to sposób na rewitalizację terenu po wyrobisku. Wiedz po co to malkontentstwo ?

  • Ty dalej nic nie rozumiesz.. ze wszystkim się zgadzam odnośnie przyszłych możliwych funkcji tego zbiornika. Problem polega na tym, że koszty ewentualnej rekultywacji poniesie skarb państwa i UE. Natomiast na kopalni ciąży obowiązek rekultywacji tego terenu zatem pytam się ile „kotlarnia” dorzuci do zbiornika? Mamy tutaj przykład brudnego lobbingu. Nie ma tutaj mowy o ewentualnym udziale kosztowym kopalni w projekcie budowlanym zbiornika. Teraz prościej: jeżeli koszty ewentualnej rekultywacji terenu przez kopalnię wynoszą X$ to tyle samo kopalnia musi skompensować na rzecz budowy ewentualnego zbiornika… uff

   • Chopie co ty ekonomista jesteś ? Jak masz z tym problem to idź do władz kopalni i im to mów nie mnie. Kopalnia piasku Kotlarnia jest spółką akcyjną a pakiet większościowy należy do państwa więc i tak z budżetu państwa były by pieniądze. Więc lepiej facet siedź już cicho i nie marudź niech zrobią co maj ą zrobić.

 7. Przypomnę, że radni w Bierawie w marcu tego roku zezwolili na rozbudowę kopalni piasku i wycięcie 140 ha lasu. Powinni teraz to odwołać. Tworząc lub modyfikując studium i plan zagospodarowania przestrzennego nie mogą ulegać bezmyślnie sugestiom i rozwiązaniom podsuwanym im do przegłosowania przez Wójta. Muszą pamiętać o tej ziemi, nie tylko o tym co się tu teraz dzieje, ale jak będą tu żyli nasi następcy.

 8. Co nie wiesz jak łowią Ślązaki? Wszystko co na haku do torby i do domu bez względu na wymiar czy okres ochronny.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj