Urząd miasta zwiększył liczbę stanowisk obsługi mieszkańca w budynku głównym przy Piramowicza

0

Zachowując konieczne środki ostrożności magistrat zwiększa liczbę stanowisk obsługi mieszkańców w swoim głównym budynku przy ul. Piramowicza 32. Jednocześnie może teraz przyjąć sześć osób.

Tzw. pomieszczenia recepcyjne ze stanowiskami obsługi interesanta, wyposażonymi w przezroczyste osłony, funkcjonują w czterech budynkach UM: przy ul. Piramowicza 32, Planetorza 2, Piastowskiej 15 i 17. Ze względu na zagrożenie epidemiczne mieszkańcy nadal nie mogą się swobodnie przemieszczać po magistracie.

Podczas obecności w pomieszczeniu recepcyjnym urzędnicy i interesanci są zobowiązani do:
a) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy,
b) poddania się zdalnemu pomiarowi temperatury ciała,
c) zachowania wymaganej odległości 2 m od innych przebywających w nim osób,
d) używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

Interesanci oczekujący na obsługę przed pomieszczeniami recepcyjnymi są zobowiązani do przebywania w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem wymaganej odległości 2 m od innych osób.

Podania, zgłoszenia, skargi, wnioski i petycje oraz inne oświadczenia lub dokumenty są przyjmowane przez UM za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP, zwykłej poczty lub po złożeniu osobiście przez interesanta do urny w pomieszczeniu recepcyjnym. W przypadkach wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru pisma ochrona wezwie do stanowiska obsługi pracownika kancelarii ogólnej urzędu. Płatności na rzecz gminy Kędzierzyn-Koźle do odwołania są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Skomentuj