Ukrainiec nielegalnie pracował na budowie. Musi wrócić do kraju, pracodawca zapłaci wysoką grzywnę

2

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu doprowadziła do zatrzymania obywatela Ukrainy, który nielegalnie pracował w powiecie kędzierzyńsko–kozielskim.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany 12 marca w następstwie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonej na Opolszczyźnie. Mężczyzna zatrudniony był przy montażu konstrukcji budowlanych w jednej z firm w powiecie kędzierzyńsko–kozielskim. Wykonując te czynności nie posiadał wymaganego przepisami zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Podjęte przez Straż Graniczną działania skutkowały wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Otrzymał on również mandat karny w wysokości tysiąca złotych. Właścicielowi firmy grozi grzywna nawet w wysokości 30 tysięcy złotych. Pracodawca powierzając nielegalnie pracę obywatelowi Ukrainy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Źródło: Straż Graniczna

2 KOMENTARZE

Skomentuj