Uczniowie klas mundurowych z całej Opolszczyzny dali w Kędzierzynie-Koźlu popis musztry. ZDJĘCIA

0

Sposób poruszania się, umundurowanie, precyzyjność i zwroty to elementy, na które zwracało uwagę jury podczas V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych zorganizowanego w Kędzierzynie-Koźlu. Uczniom nie brakowało pomysłów na ciekawe aranżacje.

Impreza odbyła się na placu Wolności przed starostwem powiatowym. Tradycyjnie oprawą muzyczną zajęła się Orkiestra Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

– Klasy mundurowe prezentują się w trzech programach: obowiązkowym, dowolnym i w programie z piosenką. Program obowiązkowy to konkurencja polegająca na wykonaniu zestawu zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry, dowolny to prezentacja wybranej przez uczestników musztry trwającej do 10 minut, konkurs piosenki marszowej to przemarsz drużyny z miejsca ustawienia ze śpiewem do ponownego ustawienia drużyny w miejscu pierwotnym. Wszystkie prezentacje będą poddawane opinii sędziowskiej – mówi Agnieszka Kossakowska dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego z Gogolina, Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach, Zespołu Szkół z Prudnika i Zespół Szkół w Tułowicach.

– Układ wymyślaliśmy od podstaw, włącznie z dobieraniem muzyki i odpowiednich osób. Cały proces tworzenia tego układu był ciężki i skomplikowany. Na szczęście wszystko się udało i liczę, że zajmiemy wysokie miejsca – mówi kadet Jarosław Krajewski reprezentujący Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.

W szeregach umundurowanych uczniów znalazły się również dziewczęta, które z ogromną pasją mówiły o sile kobiet.

– Polskie służby mundurowe bardzo potrzebują kobiet w swoich szeregach, bo kobieta jest nie tylko piękna, ale i bardzo silna. Kobieta ma duży temperament i siłę przebicia, to dlatego jesteśmy niezwyciężone – opowiadała Judyta Mierzwa z mundurowej klasy w Zespole Szkół nr 3 w Sławięcicach.

Jury obradowało w składzie: Paweł Masełko, Robert Socha, nadkom. Hubert Adamek, kpt Grzegorz Pawełek, por Arkadiusz Chawa oraz przewodniczący Mjr Wacław Ryszytyło.

– Skupiamy się przede wszystkim na dokładności, na tym jak uczniowie klas mundurowych będą wykonywać poszczególne elementy musztry, będzie również oceniana piosenka. Tak naprawdę będziemy patrzeć na całokształt, sposób poruszania się, umundurowanie, precyzję i równość wykonywania zwrotów. Oceniany będzie również dowódca, to, w jaki sposób wydaje komendy i jak je egzekwuje. To wszystko razem musi tworzyć jedną wspólną spójną całość – mówi członek jury, nadkomisarz Hubert Adamek, naczelnik wydziału prewencji komendy wojewódzkiej policji w Opolu.

Jak podkreślają organizatorzy, celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Skomentuj