Uczniowie II LO szlifowali język obcy w Portugalii. Realizacja projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

1

II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu jako jedna z trzech szkół w naszym województwie realizująca projekt „Ponadnarodowej Mobilności Uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt daje uczniom możliwość doszlifowania swoich umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których uczniowie chcą zdobyć i pogłębić umiejętności takie jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. Przedsięwzięcie kończy się w 2023 roku.

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabycia nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Autorką przedsięwzięcia w ramach „Ponadnarodowej Mobilności Uczniów” zatytułowanego „Od ucznia do młodego europejskiego lidera-międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego kształtowania kompetencji przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie” jest nauczycielka języka angielskiego z II Liceum Ogólnokształcącego Barbara Warzecha przy współpracy z Aliną Pietrzykowską, nauczycielką języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości.

Do pierwszego naboru zgłosiło się ponad 300 szkół z całej Polski, grant otrzymały 3 szkoły z Opolszczyzny.

– Zaplanowałyśmy działania projektowe w naszej szkole ponieważ priorytetem dla nas jest rozwój społeczny i osobisty uczniów oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, koniecznych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Polskie liceum jest ukierunkowane na przygotowanie uczniów do uzyskania wysokich wyników z egzaminów maturalnych. Od nich zależy, czy uczeń dostanie się na wybraną uczelnię. Dużo czasu poświęca się na ćwiczenie wypełniania arkuszy maturalnych, testów i kart pracy. Niewiele czasu zostaje na uczenie się i nauczanie innowacyjne i rozwojowe – mówi Barbara Warzecha.

– Uczniowie mają małe możliwości pracy w grupie, gdzie można wyrazić siebie, być liderem. Po jakimś czasie młody człowiek trafia na rynek pracy, gdzie oczekuje się od niego kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej, na co nie jest w pełni przygotowany. Brak umiejętności pracy w grupie może wpływać na wybory młodego człowieka, jego drogę zawodową i przyszłość. Projekt ponadnarodowej mobilności stwarza uczniom niepowtarzalną szansę współpracy z rówieśnikami z innego kraju – dodaje Barbara Warzecha.

Uczniowie w ramach projektu wyjechali do Portugali, nie było to jednak łatwe, bo znacząco utrudniła to pandemia. Wyjazdy były przekładane wielokrotnie, na szczęście wszystko udało zrealizować.

W ramach przygotowania do mobilności odbyły się zajęcia stacjonarne. Były to warsztaty z przedsiębiorczości, zajęcia realioznawcze dotyczące Portugalii, zajęcia z podstaw języka portugalskiego. Działania przygotowawcze zakończyły warsztaty kulinarne w Zespole Szkół nr 1, podczas których uczniowie uczyli się gotować potrawy portugalskie.

W ramach projektu uczniowie poznawali Portugalię i jej mieszkańców. Odbyły się wycieczki na terenie Almady, Lizbony, wycieczka do manufaktury kafelek w Azeintao, oraz do historycznego miasta Sintry i oczywiście nad ocean.

Szkoła poprzez udział w projekcie jest atrakcyjniejsza w oczach uczniów i rodziców, pozyskała dodatkowe środki finansowe na działania rozwojowe, podniosła swój prestiż w lokalnej społeczności, przyciąga nowych kandydatów chętnych do podjęcia nauki, pogłębia wymiar europejski instytucji, inspiruje inne placówki do podjęcia działań innowacyjnych – wylicza Barbara Warzecha.

Obecnie w II Liceum Ogólnokształcącym można zobaczyć wystawę przedstawiającą działania projektowe oraz zapoznać się z działaniami projektowymi poprzez stronę szkoły i szkolny profil Facebook.

1 KOMENTARZ

  1. Brawo, czekam na komentarze jakie były kryteria wyboru uczniów do tego elitarnego wyjazdu 14 szczęśliwców w ciągu roku szkolnego.

Skomentuj