Trwa budowa wielkiej rury. Przewierty pod Kanałem Gliwickim i Kłodnicą

7
Foto: A. Karendał/Śląski Urząd Wojewódzki

Przez Kędzierzyn-Koźle przebiegać będzie strategiczny gazociąg łączący terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem w Chorwacji. Prace są już zaawansowane. Ruszyły przewierty pod Kanałem Gliwickim i Kłodnicą.

GAZ-SYSTEM, wykorzystując nowoczesną metodę horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD) w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, wykona dwa przewierty pod przeszkodami terenowymi o długości ok. 750 m każdy. Przewiert w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim zostanie wykonany pod Kanałem Gliwickim, rzeką Kłodnica i ciekiem Bojszówka.

Prace pod Kanałem Gliwickim rozpoczęto od pilotażowych przewiertów dla wykonania rurociągów technologicznych o średnicy DN 225. Obecnie służą one jako rewers płuczki, a po zakończeniu prac zostaną wykorzystane jako rura osłonowa dla linii światłowodowej. Obecnie trwający przewiert ma zapewnić miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 mm.

– Przewiert HDD pod Kanałem Gliwickim to jeden z kluczowych etapów realizowanej przez naszą spółkę inwestycji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. W jej ramach powstanie ponad 43 km gazociągu w województwach śląskim i opolskim – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Foto: A. Karendał/Śląski Urząd Wojewódzki

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest realizowany w oparciu o decyzje i pozwolenia wydane przez wojewodów śląskiego i opolskiego. Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm. Trasa gazociągu w województwie śląskim przebiegać będzie przez gminy: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec, natomiast w województwie opolskim przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Nowy gazociąg na terenie Śląska będzie połączony z budowanym gazociągiem Tworóg – Tworzeń, którego budowę i przebieg także zatwierdził wojewoda śląski.

Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo–zachodniej Polski. Wpłynie także na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowy gazociąg będzie stanowił istotny element gazowego Korytarza Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z południem Polski i przyszłymi interkonektorami na Słowację i Ukrainę. Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie, ważnym aspektem dla społeczności lokalnej, będzie również corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Miejsce przewiertu odwiedził niedawno wojewoda śląski.

 – Efektem tej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejon Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych. Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Jest więc to niezwykle strategiczny projekt dla naszej gospodarki. Ale czerpać będą także i nasi mieszkańcy, bowiem prócz dostępu do gazu do budżetu gminy trafi podatek od nieruchomości w wysokości 2 procent wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej miejscowości – wyjaśnia wojewoda Jarosław Wieczorek.

Inwestycje są realizowane w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731). Projekty uzyskały również dofinasowanie na etap budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7 KOMENTARZE

  1. Och, cieszę się, że nasze mniasto ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy. Och jakie piękne i świecące są te nowe, napakowane w przyszłości gazem pod ciśnieniem rureczki. Jacy ci inżynierowie mądrzy, takie przeciski robią ho ho. To dobrze, że ktoś o nas jeszcze dba w tym mnieście. Czuję się dowartościowany, że taki wielki i ważny gazociąg biegnie tak blisko naszej sypialni- os. Piasty. Szczęść Boże budowniczym i najwyższym decydentom w kraju, którzy nas wyróżnili tym pięknym, nowoczesnym gazociągiem.

Skomentuj