To każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć. Szkolenie z zakresu RODO w Centrum Obsługi Inwestora

0

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp z o.o. organizuje szkolenie z zakresu RODO w dniu 22.05.2018r. w Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Wojska Polskiego 16F w Kędzierzynie-Koźlu.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa Pan Mariusz Kwaśnik z firmy VALVEN Sp z o.o.

Szkolenie jest odpłatne. Cena 200 zł netto.

Kontakt w sprawie szkolenia:

e-mail: aleksandra.koszorek@kkpp.pl lub numer telefonu: 530-075-322

W programie szkolenia m.in.:

• jakie są założenia projektu nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,

• jakie zmiany czekają przedsiębiorców i w jaki sposób powinni się do nich przygotować, od czego zacząć proces wdrożenia zmian,

• odpowiedzialność za aktywa,

• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

• ochrona danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia,

• zarządzanie incydentami związanymi z ochroną danych osobowych,

• jakie są zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii,

• jak dokonać analizy ryzyka, zgodnie z przepisami RODO,

• jakie są obowiązki administratora danych osobowych (ADO), oraz inspektora ochrony danych (IOD), w szczególności obowiązki informacyjne,

• jakie są prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane (prawo do poprawiania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych),

• jakie są zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (procesorom),

• jakie są zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,

• jakie są zadania i rola GIODO/PUODO, jako organu nadzorczego,

• jakie sankcje przewiduje RODO w związku z nieodpowiednią ochroną danych osobowych

Skomentuj