To były dobrze wydane pieniądze. Rada powiatu rozliczyła zarząd za zeszły rok

0

Rada powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 16 radnych, czterech wstrzymało się od głosu.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały absolutoryjnej poprzedziło przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Obie były przychylne dla zarządu powiatu, potwierdzając, że ubiegłoroczny budżet powiatu został właściwie wydatkowany. Choć o wynik głosowania w zasadzie można było być pewnym, starosta Małgorzata Tudaj przyjęła go z wyraźnym zadowoleniem, uściskając rękę koalicjanta w zarządzie – wicestarosty Józefa Gismana.

– Odczułam ulgę, bo to w końcu ocena całego roku naszej pracy. Dysponowaliśmy dość dużymi środkami, zrealizowaliśmy wiele zadań. To zasługa naszych radnych, zarządu powiatu, ale również pracowników starostwa i podległych mu placówek – komentowała na gorąco zaraz po sesji starosta powiatu.

Opozycja w bardzo łagodny sposób potraktowała rządzącą większość. Zdaniem Andrzeja Lachowicza z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie ma zasadniczych zarzutów co do działalności zarządu. – W porównaniu do ubiegłych kadencji rada w obecnej postaci funkcjonuje bardzo dobrze. Prace w komisjach i podczas sesji są bardzo merytoryczne i nawet jeśli zdarzają się burzliwe rozmowy, to zawsze odbywają się one w interesie mieszkańców – mówił radny Lachowicz.

Jakie zatem czynniki przesądziły o tym, że zdecydował się wstrzymać od głosu? – Wstrzymaliśmy się, bo takie jest prawo opozycji. Mamy zastrzeżenia co do polityki informacyjnej zarządu oraz niewystarczającej liczby inwestycji, głównie dotyczy to gmin wiejskich naszego powiatu.

Skomentuj