Technik rolnik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, architektury krajobrazu i inne -„Rolniczak” to szkoła wyjątkowych uczniów

3

Właśnie rozpoczęła się tegoroczna rekrutacja do „Rolniczaka”. Głubczycka szkoła jest popularna także wśród uczniów z całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Oprócz ciekawej oferty edukacyjnej, szkoła współpracuje z Grupą Azoty oferując bardzo atrakcyjny program stypendialny.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, to szkoła prowadzona pod patronatem Ministra Rolnictwa i współpracująca z uczelniami wyższymi z całego kraju. To tutaj uczniowie zdobywają kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia, dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych.

Kierunki kształcenia

– W „Rolniczaku” wszyscy przygotowują się na przyjęcie uczniów do klas pierwszych. Obecnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera – szkole prowadzonej przez Ministra Rolnictwa, kształcimy w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu. To właśnie na tych kierunkach zdobywa się kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia, dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych oraz uprawnienia do korzystania z dofinansowania ze środków UE – wyjaśnia dyrektor Bogusław Chochowski.

Możliwe jest również kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności – specjalność cukiernik, technik hodowca koni, technik agrobiznesu i technik turystyki na obszarach wiejskich, a w szkole branżowej I stopnia w zawodach: kucharz, cukiernik i rolnik.

Zajęcia praktyczne, bezpłatne prawo jazdy

– Wszyscy nasi uczniowie mają zapewnione zajęcia praktyczne: w szkole lub u pracodawców. Uczniowie klas technikum rolniczego zdobywają prawo jazdy kategorii T, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – prawo jazdy kategorii T oraz B. Dotyczy to wszystkich uczniów tych kierunków. Odbywa się to w ramach obowiązujących zajęć, nieodpłatnie. Posiadamy bardzo dobre zaplecze do nauczania praktycznego, w związku z czym jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym w kwalifikacjach wyodrębnionych w naszych zawodach.

Współpraca z uczelniami wyższymi i firmami z regionu

– W ramach praktycznej nauki zawodu współpracujemy z zakładami pracy z naszego rejonu (zrzeszonymi w cechu rzemiosł, restauracjami, hotelami, z firmami „Top Farms” Głubczyce, Kombinat Rolny Kietrz) oraz Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu  – organizacja płatnych staży uczniowskich w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

Współpraca międzynarodowa oparta jest również na realizacji programów w ramach „ERASMUS +”, gdzie nasi uczniowie zapoznają się z kształceniem zawodowym w Grecji i Czechach, a w następnych latach będziemy rozszerzać współpracę o inne kraje europejskie. Również w oparciu o nasz organ prowadzący (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zaczynamy organizację współdziałania ze szkołami francuskimi.

Ważna w działaniach szkoły jest współpraca z wyższymi uczelniami (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ) oraz z instytucjami podległymi naszemu ministerstwu (Instytut Zootechniki w Krakowie,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KRUS, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej Brwinów).

Program stypendialny

Należy zaznaczyć, że od ubiegłego roku współpracujemy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Kędzierzyn-Koźle S.A. Uczniowie uczący się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu mają możliwość uzyskania stypendium – pierwsze stypendia zostały już przez nasz zakład patronacki przyznane!

Rekrutacja

W tym trudnym czasie nie możemy jak zwykle przedstawić oferty naszej szkoły podczas dni otwartych. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w sekretariacie szkoły – codziennie między 930 a 1230 – chętnie odpowiemy na wasze pytania, wyjaśnimy wątpliwości (osobiście lub telefonicznie).

Śledźcie nas na facebooku: ZSCKR im. W. Szafera Głubczyce, zaglądajcie na stronę internetową: www.rolniczakogl.pl – tam prezentujemy wszystkie zawody i tam też można pobrać podanie.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

 

ZSCKR w Głubczycach

ul. Niepodległości 2,

48-100 Głubczyce

Sekretariat: tel./fax 77 485-30-11

E-mail: sekretariat@rolniczakogl.pl

https://www.rolniczakogl.pl

https://www.facebook.com/zsckr.glubczyce/

3 KOMENTARZE

  1. W Komornie przez długie lata było technikum rolnicze,blisko Kożla blisko Kędzierzyna i wkoło dużo wiosek o profilu rolniczym,tam nie było chętnych do nauki w Technikum Rolniczym,a do Głubczyc mają dojeżdżać młodzi aby się uczyć poprawnej pracy na roli?Komu przeszkadzała szkoła w Komornie???

  2. Ciekawe czy w glupczycach też można zrobić średnie z którego nagminnie korzystali przedstawiciele policji aby później dostać się na studia do Torunia i tak nam rosną elity policji z wyższym wykształceniem i pustą głową oraz brakiem jakiej kolwiek wiedzy, nie wspominając o umiejętnościach samodzielnego myślenia. Takimi Baranami bardzo łatwo zarządzać.

Skomentuj