Technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta – trwa rekrutacja do Zespołu Szkół Medycznych

2

Pomału dobiega końca tegoroczna rekrutacja do Zespołu Szkól Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu. Osoby zainteresowane bezpłatną edukacją w popularnym „Medyku”, mogą jeszcze złożyć swoje podanie w sekretariacie do 20 sierpnia.

W najbliższym roku szkolnym uczniowie będą mogli się kształcić na wielu atrakcyjnych kierunkach:

– technik farmaceutyczny
– technik masażysta
– technik usług kosmetycznych
– opiekunka dziecięca
– terapeuta zajęciowy
– opiekun medyczny

Technik farmaceutyczny

Interesuje Cię farmacja, doświadczenia chemiczne i praca laboratoryjna – ten kierunek będzie idealnym wyborem. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego!

Nauczysz się między innymi:

– przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających

– przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)

– rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane

– charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu

– współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne

– organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego

– nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym

– obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny

– posługiwać się programem komputerowym stosowanym w aptekach.

Technik masażysta

Interesuje Cię praca w zespole rehabilitacyjnym, usprawnianie pacjenta, wykonywanie masażu – wybierz kształcenie w zawodzie technik masażysta.

Nauczysz się między innymi:

– wykonywania masażu medycznego

– wykonywania masażu sportowego

– wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego

– obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, stosowanej podczas masażu

Technik usług kosmetycznych

Interesuje Cię praca w gabinecie kosmetycznym, podczas której będziesz prowadzić zabiegi upiększające i pielęgnacyjne skóry – wybierz kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Nauczysz się między innymi:

– wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy,

– wykonywać zabiegi kosmetyczne ciała, dłoni i stóp,

– dobierać kosmetyki oraz środki pielęgnacyjne przeznaczone dla indywidualnego klienta,

– doradzać w podstawowych kwestiach dbania i pielęgnowania urody,

– przeprowadzać diagnozę kosmetyczną.

Opiekunka dziecięca

Lubisz pracę z dziećmi, łatwo nawiązujesz kontakty, posiadasz uzdolnienia artystyczne

i manualne – wybierz zawód opiekunka dziecięca.

Nauczysz się między innymi:

– pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego, niepełnosprawnego

– planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

– prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka

– udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Terapeuta zajęciowy

Jesteś osobą otwartą, empatyczną i ciepłą w kontaktach z innymi ludźmi oraz posiadasz dar spokoju i cierpliwości w codziennej pracy to jest to zawód dla Ciebie! A jeżeli dodatkowo lubisz „prace ręczne”, to w zasadzie nie powinieneś się w ogóle zastanawiać.

Nauczysz się między innymi:

– nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym,

– rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho- społecznych podopiecznego,

– planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,

– organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,

– dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego,

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opiekun medyczny

Interesują Cię nauki medyczne, jesteś wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, chętnie pomagasz innym, to nauka tego zawodu będzie udanym wyborem. W pracy z podopiecznym łatwo nawiążesz kontakt, wzbudzisz zaufanie i sympatię.

 

Pełna oferta szkoły znajduje się na stronie internetowej:

http://msz.k-k.pl/medyk

Zespół Szkół Medycznych

Ul. Piastowska 12
Tel. 77 482 31 08
e-mail: medyk@k-k.pl

Materiał promocyjny

2 KOMENTARZE

  1. A pielęgniarek brakuje! Licea medyczne przyjmowały po VIII klasie i przygotowywały do zawodu bardzo dobrze. Kto chciał, szedł po maturze do pracy w zawodzie, kto chciał mógł studiować!

Skomentuj