Tak program Aktywny Samorząd pomaga niepełnosprawnym z naszego powiatu. WIDEO

0

Kilkudziesięciu niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego skorzystało w ubiegłym roku z programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Program zapewnia szeroki wachlarz wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Składa się on z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, drugi zapewnia pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju pomocy i waha się w granicach od kilkuset do nawet 26 tysięcy złotych.

Jednym z beneficjentów programu jest Jerzy Słowik z Kędzierzyna-Koźla:

W ubiegłym roku z programu skorzystało łącznie 73 mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z czego aż 43 otrzymało finansowe wsparcie na uzyskanie wyższego wykształcenia (Moduł II). W ramach modułu pierwszego wsparciem zostało objętych 30 osób:

Obszar A1 pomoc w zakupie i oprzyrządowania do posiadanego samochodu-  1 beneficjentów,

Obszar B1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 12 beneficjentów,

Obszar B2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 4 beneficjentów,

Obszar C2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 5 beneficjentów,

Obszar C3 pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  – 3 beneficjentów,

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 5 beneficjentów,

Materiał przygotowany na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Skomentuj