Stworzył inteligentny system sterowania i wygrał na olimpiadzie. Sukces ucznia ZSTiO

0

Gabriel Mainka – tegoroczny absolwent Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu z tytułem finalisty na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Nasz mechatronik jest autorem pracy: „Inteligentny system sterowania ramieniem. Robot MERO.S3.” Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się w Warszawie. Opiekunem naszego ucznia był mgr inż. Bernard Baron.

– Projekt Gabriela mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy Jokey Plastik – informuje Maria Staliś, dyrektor ZSTiO.

Patronat Honorowy nad olimpiadą objęło przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i prezes Urzędu Patentowego RP. Nasze gratulacje!

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone są przez powiat.

Źródło: starostwo powiatowe

Skomentuj