Stan ostrzegawczy na Odrze w Koźlu przekroczony. Poziom wody ciągle rośnie

1
Odra w Koźlu w piątek rano.

Przez powiat kędzierzyńsko-kozielski przemieszcza się wezbranie spowodowane ostatnimi, bardzo intensywnymi, opadami deszczu. W piątek rano przekroczony został stan ostrzegawczy.

Według prognozy hydrologicznej IMGW poziom wody w Odrze może dziś rosnąć przez cały dzień. Maksymalnie może osiągnąć 464 cm przy stanie alarmowym wynoszącym 500 cm.

Obecnie (godz. 10) poziom Odry w Koźlu wynosi dokładnie 400 cm – to próg stanu ostrzegawczego. Trend jest rosnący. Na szczęście pogoda się poprawiła. Odrą musi przetoczyć się jednak jeszcze bardzo dużo wody. Obecnie w górnej części rzeki stan alarmowy jest znacznie przekroczony. W Raciborzu-Miedoni wynosi aż 649 cm – stan alarmowy to 600 cm. Wody już jednak nie przybywa.

W związku z wysokim stanem Odry została ona zamknięta dla żeglugi. Wydano komunikat:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 zamyka się dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Wszystkie Jednostki znajdujące się na tym odcinku zobowiązane są do przerwania rejsu bądź prac i przejścia do miejsc schronienia.

W związku z przyrostem stanów wody i przemieszczaniem się fali wezbraniowej prosimy załogi statków o zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące śledzenie sytuacji hydrologicznej na rzece oraz uwzględnienie jej w planach żeglugowych.

Przypominamy, że w momencie przekroczenia WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym następuje automatyczny zakaz żeglugi na danym odcinku szlaku żeglownego.

1 KOMENTARZ

Skomentuj