Stabilna sytuacja finansowa Grupy Azoty ZAK S.A. przy ambitnym planie inwestycyjno-remontowym

6

W III kwartale 2020 r. Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 4 mln zł. Przychody ze sprzedaży, dotyczące w 51% Segmentu Nawozy, a w 41% Segmentu Oxoplast, ukształtowały się na poziomie 379 mln zł (spadek o 36 mln zł w stosunku do 2019 r.). Wynik EBITDA wyniósł 32 mln zł (spadek o 47 mln zł). Dla kędzierzyńskiej spółki miniony kwartał upłynął pod znakiem postoju remontowego oraz kontynuacji strategicznych inwestycji.

Narastająco, w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. Grupa Azoty ZAK S.A. wygenerowała 91 mln zł zysku netto, 1,265 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 204 mln zł zysku EBITDA. Oznacza to spadek powyższych wartości odpowiednio o: 14 mln zł (zysk netto), 133 mln zł (przychody) i 23 mln zł (EBITDA). Pozytywny wpływ na wyniki spółki miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach Tarcz, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

– Pomimo trwającej pandemii, korzystna sytuacja rynkowa panuje w Segmencie Oxoplast. Realizacja sprzedaży na wyższym poziomie przełożyła się na optymalizację procesów produkcyjnych, poprzez obniżenie kosztów wytwarzania. Ponadto, dzięki efektywnej polityce surowcowej, opartej na dywersyfikacji źródeł, udało nam się znacząco obniżyć koszty zakupu podstawowego surowca, jakim jest propylen. W Segmencie Nawozy odnotowaliśmy niższy wolumen sprzedaży i marże, spowodowane zatrzymaniem produkcji na okres postoju remontowego, przez co wzrosły koszty wytworzenia – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Segment Oxoplast

Wyniki finansowe Segmentu Oxoplast w 2020 r. są zdecydowanie lepsze od ubiegłorocznych. Wynik EBITDA za III kwartał wyniósł 3 mln zł, co oznacza wzrost o 14 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Po 9 miesiącach EBITDA wynosi 20 mln zł (poprawa o blisko 22 mln zł).

W III kwartale realizowano znacznie wyższe wolumeny sprzedaży produktów. Po 9 miesiącach nastąpiła poprawa o 22 tys. ton w porównaniu do roku ubiegłego. Uzyskane ceny sprzedaży są niższe niż w 2019 r., co wynika ze zdecydowanie niższych notowań ICIS propylenu, na bazie których kształtowane są ceny na rynku alkoholi i plastyfikatorów.

Segment Nawozy

Wynik EBITDA w III kwartale br. wyniósł 19 mln zł (spadek o 45 mln zł w stosunku do roku ubiegłego). Po 9 miesiącach zysk EBITDA wyniósł 147 mln zł (spadek o 34 mln zł). Na powyższą sytuację wpłynęły przede wszystkim niższe przychody, wynikające z niższych cen sprzedaży nawozów. W samym III kwartale dodatkowym czynnikiem był niższy wolumen sprzedaży ze względu na postój remontowy, realizowany w okresie sierpień-wrzesień (w 2019 r. był to przełom 2 i 3 kwartału – czerwiec-lipiec).

Inwestycje

W III kwartale 2020 r. kontynuowano realizację strategicznych inwestycji dla Grupy Azoty ZAK S.A. – budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zadań wchodzących w skład Nowej Koncepcji Energetycznej.

– W ostatnim czasie zawarliśmy umowy z wykonawcami, którzy odpowiadać będą za budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej oraz kompresorowni tlenu w Wydziale Amoniaku. To bardzo istotne elementy inwestycji, która zabezpieczy przyszłość energetyczną zakładu na lata – mówi Artur Kamiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. odpowiedzialny za inwestycje. Prace związane z Nową Koncepcją Energetyczną zakończą się w 2023 r.

Źródło: Grupa Azoty ZAK S.A.

6 KOMENTARZE

  1. A dlaczego Prezes od inwestycji nie wspomni jak marnotrawione są pieniądze? Kupują specjalne i drogie urządzenia a potem inwestycje nie ruszają i pójdą na zezłomowanie. Inne inwestycje opóźnione. Instalacja Estry Sepcjalne totalna porażka. Długo by wymieniać. Panie Redaktorze zapytajcie jak to jest

  2. Pracuję tam w laboratorium już ok 25lat,nadal mamy tam komunistyczne podejście do tematu pracy i większość załogi go stosuje>Czy się stoi czy się leży to wypłata się należy.haha.Byle więcej takich zakładów i często wypłacanych premii.Super zakład

Skomentuj