Sportowcy z Kędzierzyna-Koźla mogą ubiegać się o stypendia. Urząd przyjmuje wnioski

0

Do 15 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie. Mogą z nimi wystąpić zawodnik oraz klub, w którym jest zrzeszony. Aby je otrzymać, zawodnicy muszą spełnić łącznie kilka warunków.

Zasady przyznawania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określają:

Wzór wniosku, który należy skierować do prezydenta, można pobrać poniżej.

Skomentuj