Jedna z najwyższych śluz żeglugowych w kraju w miniony weekend po raz pierwszy została udostępniona mieszkańcom regionu. Wszystko za sprawą dni Otwartych na Kanale Gliwickim, których organizatorem był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Licząca blisko 80 lat budowla hydtrotechniczna na co dzień jest niedostępna od strony lądu. – Decyduje o tym specyfika obiektu, względy bezpieczeństwa i jego charakter. Dotychczas można było przyjrzeć się zabudowaniom śluzy tylko od strony wody. Z niecodziennej okazji, by odkryć tajemnice kłodnickiej śluzy – pierwszej na Kanale Gliwickim – postanowiło skorzystać ponad 800 osób. Z uwagi na bezpieczeństwo zarządca obiektu udostępnił go blisko 500 chętnym. Obok zwiedzania śluzy dużą atrakcją dla mieszkańców regionu były rejsy statkiem pasażerskim. Całość wydarzeń zorganizowano przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich – opowiada Linda Hofman, rzecznik prasowy RZGW w Gliwicach.

Prace modernizacyjne śluzy Kłodnica zakończyły się w 2015 r. Były realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, współfinansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013). W ich trakcie wyremontowano północną komorę śluzy, wykonano remont nabrzeży i przepompowni wraz z nowym rurociągiem oraz wymianą agregatu pompowego. Prace objęły również remont budynku technicznego maszynowni, budowę budynku socjalnego i dwóch pomostów, a także montaż systemu monitoringu, zliczania jednostek pływających oraz wykrywania obiektów zbliżających się do wrót. Proces śluzowania odbywa się teraz poprzez pulpit sterowniczy wyposażony w system komputerowy, do którego automatycznie przekazywane są informacje na temat poziomów wody dolnej, wody w komorze oraz wody górnej. Koszt modernizacji obiektu wyniósł 17 mln zł netto.

Prace o podobnym zakresie (II faza projektu modernizacji), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 trwają na śluzach Kanału Gliwickiego w Łabędach i Dzierżnie.

– W pierwszym z Dni Otwartych na Kanale Gliwickim otworzyliśmy wrota kłodnickiej śluzy przed szkolnymi grupami zorganizowanymi. Łącznie śluzę zwiedziło prawie 100 uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Sobotnie wydarzenia przewidzieliśmy dla indywidualnych zwiedzających. Chcieliśmy, aby odwiedzający nasz obiekt mogli również doświadczyć śluzowania, które dostarcza wielu wrażeń. Ściany komór śluzy w Kłodnicy liczą ponad 14 m wysokości, a zatem kiedy jednostka wpływa do komory jej pasażerowie widzą jedynie skrawek nieba nad głowami – relacjonuje Linda Hofman, rzecznik prasowa RZGW w Gliwicach.

Zwiedzanie śluzy zostało zorganizowane w kilku turach. W pierwszej części uczestnicy Dnia Otwartego mogli zapoznać się z jej wnętrzem. Drugim etapem wycieczki był krótki rejs Kanałem Gliwickim na pokładzie „Majora Sucharskiego”, statku szkoleniowego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Skomentuj