Są młodzi, zdolni, przed nimi wspaniała przyszłość. Wręczono „Asy powiatu”. ZDJĘCIA

1

W sali obrad starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po raz kolejny wręczono stypendia „Asy powiatu” dla najbardziej wyróżniających się uczniów naszych szkół średnich.

Stypendia wspólnie wręczali starosta Małgorzata Tudaj wraz z wicestarostą Józefem Gismanem. Galę poprowadziła Aurelia Stępień, kierownik wydziały oświaty starostwa powiatowego i Marek Słota, nauczyciel wychowania fizycznego w II LO. Łącznie nagrody powędrowały do 48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wybitne rezultaty podczas olimpiad wiedzy i zawodów sportowych – zostali laureatami na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

– Nagrody „Asy powiatu” przyznajemy każdego roku i z każdym rokiem laureatów jest coraz więcej. To świadczy o tym, że nasza młodzież jest po prostu cudowna. Za to dziękuję waszym rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim wam samym. Gratuluję sukcesów, ciężko na nie zapracowaliście, i oczywiście życzę kolejnych – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

– Jakich mamy uczniów i absolwentów, taki jest nasz powiat. Nie mam wątpliwości, że dzięki wam nasz powiat jest wspaniały. Życzę wam szczęścia w życiu, bo oprócz wiedzy i umiejętności, które tak wytrwale zdobywacie, ono też jest potrzebne w życiu – dodał wicestarosta Józef Gisman.

Aby otrzymać stypendium naukowe należało uzyskać średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym lub 4,75 w technikum. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać się aktywną postawą społeczną oraz zdobyć osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – miejsca I-X, tytuł laureata lub finalisty. Przy stypendium sportowym trzeba było zająć miejsca I-X w indywidualnej rywalizacji sportowej lub kulturalnej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Przyznano także nagrodę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „L-ka” za szczególną dbałość o rozwój własny i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Starostwo sfinansuje laureatom kurs prawa jazdy.

Do tej pory Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj uhonorowała 42 stypendystów w zakresie nauki, 67 stypendystów sportowych oraz w zakresie kultury i sportu oraz 18 uczniów, którym przyznana została nagroda Zarządu Powiatu „L-ka”.

Kliknij, aby wyświetlić pełną listę nagrodzonych

1 KOMENTARZ

Skomentuj