Robimy wszystko, aby rodziny zastępcze czuły się u nas dobrze. Rozmowa ze starostą Małgorzatą Tudaj

0
W tym roku powiat razem ze stowarzyszeniem "Dobra rodzina" organizował maraton na alei Jana Pawła II.

Za wkład i zaangażowanie w rozwój pieczy zastępczej oraz realizację praw dziecka do wychowania w rodzinie Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał wyróżnienie od Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk mówiąc o powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, stwierdził, że jest on ambasadorem rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Troska oraz konsekwentne wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej przynoszą wiele dobrego zarówno dla dzieci jak i rodzin zastępczych. Rozmowa z Małgorzatą Tudaj, starostą powiatu.

– Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał wyróżnienie od Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Proszę powiedzieć jakie działania podejmuje samorząd w tym obszarze?

– Zmiany w uchwale Zarządu Powiatu z lutego tego roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej otworzyły przed nami nowe możliwości rozwoju. Wszystkie nasze działania omawiamy na konsultacjach z rodzinami zastępczymi. Zależy nam, aby wysłuchać, co mają do powiedzenia. Nie zawsze jest możliwość spełnienia wszystkich próśb, ale robimy wszystko, by zrealizować ich jak najwięcej. W 2016 roku stworzyliśmy mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej. Nasze świadczenia pieniężne są na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu z powiatami ościennymi. Nie ma sytuacji, że kiedykolwiek komuś odmówiliśmy z powodu braku środków. Ponadto w naszym powiecie mamy cztery rodzinne domy dziecka. W skali województwa opolskiego to ewenement. Mamy także zawarte porozumienie z rodziną z innego powiatu, co oznacza, że jest im u nas dobrze.

– Jak pozyskujecie nowe rodziny zastępcze?

– Nie ukrywam, że najlepszą promocją dla nas są inne rodziny zastępcze. Ludzie żyją między sobą i widzą jak to wygląda. To sytuacja, w której można zrobić coś dobrego, jeżeli ma się otwarte serce dla innych dzieci. Jednocześnie widzą, że te rodziny mają wsparcie z naszej strony. Nie mówię wyłącznie o wsparciu finansowym, są u nas także grupy wsparcia, zatrudniony psycholog, który w trudnych sytuacjach wspiera zarówno rodziców jak i dzieci. Czasem nawet rodzice zastępczy z największym doświadczeniem i po wielu szkoleniach mogą potrzebować takiej pomocy. Również mocno promujemy rodzicielstwo zastępcze. W tym roku byliśmy współorganizatorami sporej imprezy plenerowej, gdzie położyliśmy nacisk właśnie na promocję rodzicielstwa zastępczego. Było wiele wspaniałych atrakcji dla dzieci i rodziców. Promowaliśmy też ideę rodzicielstwa zastępczego w mediach. W wyniku działań promocyjnych udało nam się w samym 2017 roku pozyskać pięć nowych rodzin – kandydatów do pełnienia tej funkcji.

– Co według Pani jest w nich wyjątkowe?

– Ich otwarte serca oraz zaangażowanie. Szczere rozmowy oraz konsultacje, które pomagają rozwiązać wiele spraw. Angażują się w nasze działania, np. wybierając osobę przeprowadzającą szkolenia czy zgłaszając wnioski do realizacji. Darzymy ich ogromnym szacunkiem, ponieważ wkładają ciężką pracę i całe serce w wychowanie dzieci. Co roku obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, by móc im podziękować i pokazać jak wiele dla nas znaczy ich praca.

– Jak powiat planuje w dalszym ciągu rozwijać rodzinną opiekę zastępczą?

Przede wszystkim w dalszym ciągu wprowadzać poprawę jakości kwalifikacji kadry szkolącej rodziny zastępcze. W zeszłym roku wprowadziliśmy praktykę, którą mamy nadzieję już utrzymać. W komisji konkursowej wybierającej osobę lub firmę, która będzie przeprowadzała szkolenia bierze udział przedstawiciel rodzin zastępczych. To nie tak, że dwóch, trzech urzędników podejmuje decyzję, my chcemy przede wszystkim wysłuchać osób, które na co dzień borykają się z tymi problemami. Rodzice zastępczy są naszymi partnerami. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom dostosowujemy uchwały Zarządu Powiatu do ich potrzeb, np. zwiększając liczbę godzin osób sprawujących opiekę nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka czy dostosowując do oczekiwań środowiska zasady dofinansowania wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej czy też zasady przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, w którym mieszka rodzina zastępcza. Stale szkolimy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby sprostać zarówno oczekiwaniom naszych partnerów, jak i nieustannie zmieniającym się w tym obszarze przepisom prawa.

– Na jaką mogą liczyć pomoc w razie problemów?

– W PCPR funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców zastępczych. Zatrudniamy doświadczonego psychologa oraz pedagoga, a także udostępniamy bezpłatne porady prawne. Prowadzimy również szkolenia, których tematyka jest ustalana przez same rodziny zastępcze. Z początkiem roku wysyłamy do naszych rodzin ankiety i z wyników wybieramy tematy, którymi zajmiemy się na jesiennych szkoleniach. Rodziny najlepiej wiedzą czego potrzebują i czego chciałyby się dowiedzieć.

– Skąd wzięło się zainteresowanie rozwojem rodzinnej pieczy?

Zostało to wcześniej narzucone przez ustawę, zresztą słusznie. Ustawa narzuca obowiązek zabezpieczenia z naszej strony opieki dzieciom w sytuacji pozbawienia opieki rodziny biologicznej. W okresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej coraz większy nacisk kładzie się na profesjonalną opiekę nad rodziną, przecież dzieci wychowują się w rodzinach. Wiele z nich czeka na miłość, dom i akceptację, zdarzają się sytuacje, gdy zawodzą najbliżsi. Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, aby wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach niesiona jest pomoc poprzez umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Ważne jest, aby rodzina zastępcza dała dzieciom, często zaniedbanym edukacyjnie medycznie i emocjonalnie właściwe wsparcie, otoczyła ich miłością, akceptacją, dała im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz zrozumienia ich problemów. To inwestycja w człowieka, która przynosi znakomite efekty.

Skomentuj