„Radni miejscy w sprawie szpitala mijają się z prawdą”. Odpowiedź starosty Małgorzaty Tudaj na apel

40

Starosta Małgorzata Tudaj zajęła stanowisko w sprawie apelu, który radni miejscy przyjęli na ostatniej sesji rady miasta, a następnie przesłali do kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy on przekształcenia szpitala w Kędzierzynie-Koźlu w szpital jednoimienny zakaźny dla pacjentów z koronawirusem. Pismo starosty publikujemy w całości:

Starosta powiatu odpowiedziała na apel radnych miejskich dotyczący sprawy przekształcenia szpitala oraz opieki medycznej w czasie epidemii. Poniżej pełna treść odpowiedzi przesłanej przewodniczącemu rady oraz prezydentowi miasta. Odpowiedź otrzymał też wojewoda i premier rządu.

W odpowiedzi na Apel Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla przyjęty na sesji w dniu 28 maja 2020 r. informujemy, że zawartych zostało w nim, jak i podczas samych wywodów radnych wiele nieprawdziwych informacji oraz insynuacji, dlatego tak przyjęty apel – być może wynikający z niewiedzy o funkcjonowaniu służby zdrowia – nie może pozostać bez odpowiedzi naszego samorządu, dla którego od ponad 20 lat jednym z filarów funkcjonowania jest opieka zdrowotna.

Całkowicie nieprawdziwe jest zdanie o tym, że Starosta i Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nie wykazywali inicjatywy, aby w ramach kompetencji podjąć decyzje mające na celu poprawę sytuacji zabezpieczenia medycznego.

Szanowni państwo, należy najpierw wyjaśnić – o czym radni powinni wiedzieć – jakie w warunkach epidemii kompetencje ma rada powiatu, a jakie starosta. Starosta powiatu w warunkach epidemii staje się szefem zarządzania kryzysowego w powiecie i podlega wojewodzie. W myśl ustawy covidowej wojewoda mógł wyznaczyć jakąkolwiek placówkę i przekształcić ją w szpital dla zakażonych koronawirusem, na podstawie przyjętych wytycznych dla takich placówek, tak działo się też w innych miastach w kraju i wszędzie takie decyzje budziły zrozumiałe emocje. Rada powiatu nie miała tu żadnych kompetencji sprawczych.

Co do decyzji wojewody, radni miejscy zarzucili, że starosta od decyzji wojewody mogła odwołać się do premiera. Szanowni państwo, to kolejna błędna informacja. Tłumaczymy, jak należy rozumieć proces odwoławczy w myśl ustawy covidowej, wiele razy przytaczany przez prawników. Otóż, wojewoda wydając polecenie władzom szpitala i staroście, informuje właściwego ministra o swojej decyzji, w tym przypadku ministra zdrowia, i jeśli minister zdrowia nie zgadza się z wojewodą, wówczas to minister może zwrócić się do premiera o rozstrzygnięcie sporu. Powiat w tym procesie odwoławczym nie ma żadnej roli. Dlatego wszelkie spekulacje w tej sprawie są nieuzasadnione.

Podobnie w przypadku twierdzeń, jakoby inne placówki w regionie rzekomo odmówiły przeprofilowania w szpital zakaźny. Szanowni radni, powiat w tamtym czasie nie miał na ten temat wiedzy, nie ma jej także do chwili obecnej, a ciągłe insynuacje w tym zakresie wprowadzają dezinformację i dziś – po kilku miesiącach – nie mają żadnego znaczenia, poza próbą postawienia naszego samorządu w niekorzystnym świetle, na co nie możemy pozwolić. Musimy też zwrócić uwagę na to, jak wówczas wyglądała sytuacja w kraju i na świecie, gdzie wszyscy przygotowywali się na tzw. wariant włoski i nikt nie wiedział, jaki rozmiar epidemia przybierze w Polsce.

Podczas sesji pojawiła się kolejna wprowadzająca w błąd informacja sugerująca, że SP ZOZ miał otrzymać wcześniej pieniądze na funkcjonowanie szpitala jednoimiennego, więc rzekomo wiedział o przekształceniu z wyprzedzeniem. To nieprawda. Z dokumentów jasno wynika, że były to pieniądze celowane, z przeznaczeniem wyłącznie na oddział dziecięcy. SP ZOZ nie miał więc żadnej wiedzy o przekształceniu całego szpitala, a środki nie mogły zostać wydane na nic innego jak tylko na oddział pediatrii.

Błędna jest także teza o braku informacji, otóż, 12 marca odbyło się zwołane przez starostę posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poszerzonego o udział prezydenta miasta i wójtów poszczególnych gmin, gdzie została przekazana decyzja wojewody, która, podkreślmy, miała rygor natychmiastowej wykonalności. 

Szanowni radni,

przypomnijmy, że do opieki nad pacjentami z koronawirusem zostali zadysponowani wszyscy medycy, mimo to powiat od początku będąc świadomym sytuacji epidemiologicznej, szukał wyjścia. Dyrekcja szpitala analizowała różne warianty pomocy medycznej dla pacjentów niezakażonych, takie były też wyraźne polecenia starosty powiatu.

W pierwszej kolejności konsultowano z Narodowym Funduszem Zdrowia wariant utworzenia zastępczej opieki zdrowotnej w szpitalu przy ul. Judyma. Ten temat omawiano również na posiedzeniu zarządu powiatu zaraz po przekształceniu szpitala. Ani zarząd, jak też rada powiatu nie jest w stanie zorganizować służby zdrowia w powiecie bez decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia, który w tamtym czasie nie wyraził zgody na tworzenie w zasadzie nowych, specjalistycznych oddziałów w budynku nieprzygotowanym do tego, bez zaplecza kadrowego, jak i niezbędnych środków finansowych. Przypomnijmy, że ten sam budynek został wkrótce częściowo wyłączony ze względu na zakażenia koronawirusem.

Powiat i dyrekcja szpitala stanęły przed kolejnym wyzwaniem, musiano bowiem zabezpieczyć nocną i świąteczną opiekę medyczną. Wszyscy pamiętamy moment, kiedy opieka ta została chwilowo zawieszona ze względu na koronawirus. Również wtedy starosta, jak i dyrekcja szpitala podejmowali działania, by przekonać medyków do pracy w punkcie przy ul. Judyma. Należy też podkreślić, że w tamtym czasie, co wynikało – jak można przypuszczać z obawy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych – szpital i powiat borykali się z gwałtownym wzrostem kadry medycznej przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Dlatego też słowo „przekonać” jest tu jak najbardziej na miejscu i stanowi dość łagodne określenie. Dzięki naszej determinacji nocną opiekę udało się jednak szybko przywrócić, jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Podobnie jak w innych powiatach, tak i u nas borykaliśmy się z brakiem lekarzy, pielęgniarek i odpowiedniego zaplecza do zorganizowania opieki zastępczej. Wprowadzono obostrzenia dla personelu medycznego pracującego w jednoimiennych szpitalach. Wymogi bezpieczeństwa były elementem utrudniającym tworzenie grafików dyżurowych w bieżącej działalności szpitala. Jednocześnie byłoby niezwykle trudne budowanie listy personelu, pracującego w opiece zastępczej. Jak więc wyobrażaliście sobie państwo obsadzenie całodobowych dyżurów w ramach opieki zastępczej?

W czasie epidemii, w wyniku zakażeń, kwarantanną objęci zostali niektórzy nasi medycy, ich rodziny, a także współpracownicy (także lekarze i pielęgniarki). Wtedy, co oczywiste, ponownie zmniejszył się potencjał kadrowy gotowy do pracy. Mimo to, szpitalowi udało się zorganizować siedmiodniowe ambulatorium dla pacjentów z urazami.

Szanowni radni,

epidemia się nie kończy, ale dziś już wiemy, że 22 czerwca nasz szpital – na mocy decyzji wojewody – wróci do normalnego funkcjonowania i to w sporej części. Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pozwoliły państwu uświadomić, jak przebiegała nasza praca w warunkach epidemii, z czym walczył szpital i jak wyglądały kompetencje samorządu powiatowego. To setki odrębnych, udokumentowanych działań na froncie walki z koronawirusem, na którego nikt na świecie nie był przygotowany.

Zwróćmy na koniec uwagę, że szpital w Koźlu otrzymał kilkanaście mln zł na nowy, wysokiej jakości sprzęt do diagnostyki chorych, który pozostanie na oddziałach SP ZOZ, będzie służył pacjentom z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Wiemy, że z perspektywy czasu łatwo jest wyciągać wnioski i oceniać, jednak w sytuacji, w której znalazł się nasz powiat, jedyną właściwą zasadą powinno być trzymanie się faktów.

Z samorządowymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia

Starosta Małgorzata Tudaj

40 KOMENTARZE

 1. Fakty są takie, że pani starosta zadzwoniła do wojewody Czubaka i powiedziała, że się zgadza przyjmuje propozycję a szpital zakaźny weźmie nasz powiat.
  Dzień i godzina tego telefonu też jest znana.
  Proszę nie ściemniać.

  • Przedstaw nagranie, dzień, godzinę tej rozmowy telefonicznej pomiędzy pani starostą i wojewodą Czubak. :)))

 2. No i co krzykacze, mąciciele i mieszacze, starosta odpisała tak jak naprawdę było,a wam tylko chodziło o zadymę i hucpę polityczną, a nie o dobro naszych mieszkańców. Wylewaliście krokodyle łzy nad nimi. Natomiast powiat nasz wywiązał się i wywiązuje z trudnego zadania bardzo dobrze.Panie Przewodniczący Rady Miasta Po tym wszystkim należało by napisać podziękowanie samorządowi powiatowemu , przeprosić za nieprawdziwe oceny i wnioski, przegłosować przez radnych na na najbliższej sesji Rady Miasta i wręczyć uroczyście Radzie Powiatu.

  • O jakie dobro mieszkańców ci chodziło? Jeżeli o zarażonych wirusem to tak, bo na jednego przypadało ok. 5,7 łóżek, ale nie dla tych, których wożono po województwie po to, aby w jakimś szpitalu chorego umieścić. Tobie być może na dobru zależy, ale na dobru mieszkańców Opola, a nie Kędzierzyna-Koźla.

  • Idąc tokiem twojego rozumowania jeżeli radni, którzy skierowali APEL w imieniu mieszkańców miasta i powiatu K-K narazili na uszczerbek interesy państwa POLSKIEGO, powinni zostać potraktowani zgodnie z przepisami ” Funkcjonariusze publiczni, a więc m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mają obowiązek rzetelnego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Swoimi działaniami nie mogą oni narażać na szkodę interesów państwa i określonych osób. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, to mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo. Grożą za nie nawet trzy lata pozbawienia wolności.”

   Jeżeli zaś radni miejscy nie kwalifikują się do postawienia im zarzutów, to komentujący ich działania powinni zamilknąć raz na zawsze!
   Władza samorządowa zarówno powiatu jak i miasta powinna mieć zawsze na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo MIESZKAŃCÓW.
   Po pierwsze, po wtóre nie szkodzić tylko pomagać.

 3. Jak widać p. Tudaj chce się wymiksować i wybielić z popełnionych decyzji. Już od dawna szkodzące są działania Rady i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Powinni być rozliczeni…. Redakcja też nie jest do końca fer. Był artykuł o zwisającej gałęzi na ul W.Polskiego. Mieszkańcy wykazali Starostwu i podległej jednostce zajmującej się właśnie drogami powiatowymi o niechlujstwie i braku jakichkolwiek działań z ich zakresu prac.
  Na drugi dzień pojawia się artykuł jak na zamówienie ,”mydląc ludziom oczy”. Link do artykułu :https://kk24.pl/159489-2/

  • Za to Koźlanin jak zwykle wie lepiej od wszystkich. Od Starosty, od Rady Powiatu, od Redakcji KK-24. Wie lepiej nawet od samego siebie. I ta wiedza przeogromna tak go przytłacza, że już mu się pomieszało i zamiast o decyzjach związanych z przekształceniem szpitala, zszedł w swej wypowiedzi na zwisającą gałąź.
   Ale, uprzedzę Cię, Koźlanin. W swej odpowiedzi będziesz jak zwykle sypał, a nawet rzygał, inwektywami pod moim adresem. Nic nowego. Tyle potrafisz. I jeszcze mącić na forum zabierając głos na podstawie niesprawdzonych gadek i plotek.

   • Uważasz się za mądrzejszego to wypowiedz się merytorycznie na temat powyższego artykułu. Nie umiesz pewnie sklecić nic na ten temat ale uwagę mi zwracasz chociaż argumentów tobie brak. Twierdzisz plotki ? Jesteś twego pewien ? Jak bym zaczął rzucać faktami to by ci się łyso zrobiło. A nie przepraszam łysy to już chyba na głowie jesteś. Chyba się nie mylę co ?

   • To czemu ty to robisz i się wypowiadasz za innych ? Poza tym wziąłeś leki ? Bo chyba znowu masz atak psychozy. Jeszcze jedno zagorzały i zaślepiony pisowczyku lepiej czytaj list od twojego wodza. Nie uczestnicz w komentowaniu ważnych spraw społecznych bo i tak nic nie masz ciekawego do powiedzenia ze względu na ciasny pisowski umysł.

     • obserwator nie chlej więcej. Rzygać to może ty i to po kątach jak się nachlejesz denaturatu i innych wynalazków. Piszesz takie pierdolamento bo już pewnie w czaszce dymi.

    • „Szanowny” @Koźlanin, czyżby w Koźlu zabrakło leków dla Ciebie ? Receptę możesz zrealizować w Kędzierzynie. :))

 4. Trochę to przydługie i w aktualnej sytuacji bez sensu. Pani Tudaj oczywiście nie ma kontaktu z członkami swojej PO i musi pisać tego typu oświadczenia, żeby się z nimi komunikować. Natychmiast powinna z tego stanowiska zostać usunięta. Ciekawe co na to przewodniczący PO w mieście. Przecież pani Tudaj nie znalazła się w tym miejscu bo tak sama chciała. Dotyczy to wszystkich funkcyjnych osób, które piastują stanowiska nie z wyboru.

 5. Dziękujemy za informację z 1 ręki.
  Starościno… w tym mieście jest masa ludzi co i tak wiedzą lepiej, a na tym forum to aż tryska fontanna intelektu, nie raz o tym PiSano.

 6. PO-KO razem z wesołym towarzystwem wzajemnej adoracji razem z swoimi sympatykami robiło wszystko by ugrać dla siebie, ile da się. Taka „troska o mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla.” :)))

 7. Oszołomy z PO i tak wiedzą swoje. Skompromitowali się tym stanowiskiem, bo rozumni ludzie wiedzą o stanie wyższej konieczności, ale nie POrąbani. Wojenka w POKO trwa. No, ale czego można się sPOdziewać od zbierających zabójcze POdpisy na stypendystę anty Polaka Sorosa. Robi się coraz ciekawiej.

  • Kuku ryku prowadzisz w rankingu najbardziej kretyńskich wpisów na tym forum. Gratuluję. Ale uważaj. Bo „jaka szkoda” depcze ci po piętach.

   • No to mamy jakiś ranking kolejnego de billa? Rozumiem, że pierwsze miejsce sam obsadzasz, ale drugie i kolejne dla twoich POpapranych faworytów jest osiągalne.

 8. Znowu platformiarze na pisowców i odwrotnie. Czy któryś z was coś mądrzejszego napisze jak tylko wzajemne oskarżenia ? Szpital jest ludziom potrzebny i basta. Wiem, co niektórzy uważają ,że zamknięcie tego szpitala i przemianowanie na jednoimienny było dobrą decyzją. Oczywiście są to samoluby zapatrzeni w swojego guru.
  Nienawiść jaką sączą im politycy ukochanej partii zaślepia ich wzrok i zaczadza umysł.

   • To która strona sporu „mija się z prawdą” czyli kłamie. Redakcjo do boju, masz okazję się wykazać a nie przedrukowywac (za kase pochodzaca z naszych podatków ujeta w budżecie JST jako wydatek na media) teksty pisane przez rzecznika prasowego. Macie tyle odwagi

 9. Starościna już pewnie na kalendarzyk nie uważa..a szkoda .. bo jeśli się pisze do radnych miasta , że „Starosta powiatu w warunkach epidemii staje się szefem zarządzania kryzysowego w powiecie i podlega wojewodzie ” ( co jest oczywistą bzdurą bez żadnego uzasadnienia w przepisach) , ale gdyby nawet przyjąć,ze tak jest..to pomiędzy 12 a 16 marca kiedy de facto rozwalono opiekę zdrowotną w mieście i powiecie, poprzez przeprofilowanie szpitala, w Polsce nie było nawet ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego!!! który to stan Minister zdrowia wprowadził dopiero 16 marca!! a nieco później dopiero stan epidemii czy też pandemii.Tak więc wywody Pani starosty o jakiejś szczególnej jej roli w czasie epidemii w okresie od 12 do 16 marca nie mają sensu. cała reszta tego pisma starościny jest na podobnym poziomie zgodności z faktami jak ta szczególna pozycja w czasie epidemii,której jeszcze nie ogłoszono!!
  . Do tego te wywody starościny są na tak niskim poziomie merytorycznym i tak wysokim poziomie bezczelności ,że aż dziwne iż takie pismo urzędnicy pozwolili wypuścić poza mury starostwa.
  p.s a rola Rady Powiatu przed ,w trakcie,i po epidemii jest taka sama i się nie zmienia.
  Dlaczego jeszcze nie odwołano starosty? czy Pani Prezydent nie zatrudnia prawników? dlaczego pozwala sobie takie bzdury wciskać?

 10. Wyjaśnienia pani Tudaj jasne, konkretne. Radni powinni chyba zapoznać się z przepisami, zanim się na jakiś temat wypowiedzą. Narzekać potrafi każdy, obwiniać innych za rzekome złe decyzje. Przecież w momencie ogłoszenia w Polsce pandemii, nikt nie wiedział jakie przybierze ona rozmiary, ilu będzie zarażonych, ile respiratorów będzie potrzebnych, ile będzie ofiar śmiertelnych. To jakby nie było jest swego rodzaju stan wyjątkowy. Szpital jednoomienny był potrzebmy i trzeba było działać szybko.

  Należy dać chyba radnym przepisy do poczytania zanim zaczną się wypowiadać na jakiś temat. Mają w końcu działać dla naszego wspólnego dobra, dla naszych wspólnych interesów, więc dobrze byłoby, gdyby wiedzieli o czym mówią.

  • Ale dlaczego w KK? W Opolu jest szpital zakaźny w osobnym budynku, są specjaliści lekarze -zakaźnicy. Decyzja była polityczną a nie merytoryczna. Cena za zgodę na przemianowano naszego szpitala była garść judaszowych srebrników, w tym przypadku parunastu milionów. Wg. mnie – nie warto było. Szpital nie wróci szybko do swojej pierwotnej funkcji. Ludzie będą się bali bo nie będą wiedzieli kto przed nimi był na badaniach, zabiegu. Cały czas zadyma, radnych miejskich oskarża się o „mijanie się z prawda” to taki eufemizm na KŁAMIECIE. A co najważniejsze nasi mieszkańcy jeżdżą po całym województwie w poszukiwaniu pomocy. I jeszcze jedno – żeby zapewnić CAŁODOBOWĄ opiekę specjalistyczną (nie szpital a poradnie) to nie bylo personelu, teraz na funkcjonowanie dwóch szpitali bedzie? Bajerowac tez trzeba z głową.

 11. „Starosta powiatu w warunkach epidemii staje się szefem zarządzania kryzysowego w powiecie i podlega wojewodzie” bzdura!! brak potwierdzenia w przepisach.poza tym szpital przekształcono w okresie 12 a 16 marca..wtedy w Polsce nie było nawet ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego o stanie epidemii/pandemii nawet nie ma co mówić. stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono dopiero od 16 marca a stan epidemii znacznie później.
  Pani starosta ze swoim prawnikiem zakłamują rzeczywistość.

 12. Małgosia robi coś i jej to wychodzi to się jej polityczna tusza denerwuje i jej wygraża, bo sami nic nie potrafią a boli patrzeć jak ktoś skuteczny jest. Pani Małgosiu, Pani się na hołotę znad gminnego koryta nie ogląda, tylko dalej robi swoje.

 13. @Avi, kolego tego, który poniża. Zwracasz się do pani Małgosi, czy ona też uważa, że jesteśmy hołotą?
  Nie należę, bo nie muszę. Nie jestem hołotą !!!

 14. Czy ktoś jest w stanie napisać ile zgonów miało miejsce w okresie przemiany naszego szpitala na jednoimienny, a ile w tym samym okresie minionego roku? Podobno teraz firmy pogrzebowe zanotowały spadek dochodów dochodzący do 40%. Dziwne, prawda? O co więc ten szum? Niedługo przywrócą działanie szpitala i przychodni, więc jest szansa, że niektóre firmy i ludzie z nimi związani odetchną.

 15. w czasie,kiedy Pani Małgosia z Panem Jarosławem wykazali sie inicjatywą w realizacji zamykania szpitala obywatelom nie było stanu epidemii. i kto tu sie mija z prawdą?

 16. Czytaj ze zrozumieniem: Polska przygotowywała się na scenariusz włoski, czyli ogromną pandemię. Dzięki Bogu ominęło nas najgorsze, choć to jeszcze nie koniec.

Skomentuj