Radni jednogłośnie za absolutorium dla zarządu powiatu. Podziękowania dla Wiesławy Trelki

0

Radni powiatowi jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem absolutorium dla zarządu powiatu zatwierdzili sprawozdanie finansowe samorządu za 2021 rok. Dzisiejsza sesja była też okazją do podziękowania Wiesławie Trelce. Długoletnia skarbnik powiatu odchodzi na emeryturę.

Głównym punktem dzisiejszych obrad było podjęcie uchwał w sprawie przyznania wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu. Głosowanie poprzedziła prezentacja dotycząca stanu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz komisji rewizyjnej. Oba ciała pozytywnie oceniły realizację planów finansowych powiatu w 2021 roku.

Za przyznaniem wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium opowiedzieli się wszyscy radni, uczestniczący w dzisiejszych obradach, w tym opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczyli Andrzej Lachowicz i Andrzej Krebs, pozytywnie oceniają oni współpracę powiatu z wojewodą Sławomirem Kłosowskim oraz realizację programów rządowych. Absolutorium dotyczyło zarówno prac obecnego zarządu na czele ze starostą Pawłem Masełko, jak i poprzedniego, którym kierowała jego poprzedniczka Małgorzata Tudaj.

Dzisiejsza sesja była ostatnią, w której w roli skarbnika występowała Wiesława Trelka. Trzy miesiące temu postanowiła ona złożyć rezygnację, którą przyjęła rada. Wiesława Trelka większą część swojego życia zawodowego poświęciła pracy w samorządzie, zaś samo stanowisko skarbnika powiatu piastowała przed ponad 20 lat, w tym czasie wielokrotnie była doceniana przez różne instytucje. Podczas sesji wzruszenia nie kryła przewodnicząca Danuta Wróbel, która w imieniu radnych oficjalnie podziękowała ustępującej pani skarbnik. Od czerwca funkcję skarbnika pełnić będzie Ewa Krahl.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj