Radni chcą możliwości organizowania zgromadzeń bez wcześniejszego ich zgłaszania. WIDEO

40

Radni Klubu Sabiny Nowosielskiej-Koalicji Obywatelskiej chcą wyznaczenia na terenie Kędzierzyna-Koźla dwóch miejsc, w których będzie można organizować zgromadzenia bez konieczności dokonywania zawiadomień odpowiednich organów. Takie rozwiązanie, zdaniem wnioskodawców ma przyczynić się do poszerzenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń i sprzyjać rozwojowi debaty publicznej. Stosowna uchwała może zostać poddana pod głosowanie jeszcze na grudniowej sesji rady miasta. Wideo:

Uchwała Nr …./…./20

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ………. 2020 r.

w sprawie określenia miejsc, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.[1]) oraz art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 • 1. Określa się wykaz miejsc na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, w których dopuszczalne jest organizowanie zgromadzeń bez konieczności dokonywania zawiadomień, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
 • 2. Organizowanie zgromadzeń na zasadach opisanych w § 1 jest możliwe w następujących miejscach:

1) park Pojednania,

2) plac Rady Europy.

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia miejsc, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, zwanej dalej „ustawą”) rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 22 ust. 1.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 (organizowanego w trybie uproszczonym), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Tryb uproszczony znajduje zastosowanie w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 ustawy).

W celu ułatwienia społeczeństwu Kędzierzyna-Koźla prawa korzystania z zapisanej w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolności zgromadzeń proponuje się odformalizowanie procedury organizowania zgromadzenia poprzez zwolnienie z wymogu zgłoszenia zamiaru jego zorganizowania.

Przewidziane zwolnienie dotyczy zgromadzeń organizowanych na terenie placu Rady Europy oraz parku Pojednania. Organizowanie zgromadzeń w tych miejscach nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym ani zmiany jego organizacji, minimalizuje ryzyko innych zagrożeń bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Ww. miejsca, w szczególności plac Rady Europy, należą do zwyczajowych miejsc organizowania zgromadzeń, uroczystości państwowych czy kulturalnych w naszym mieście. Podjęcie uchwały przyczyni się do podkreślenia i wzmocnienia realizacji wolności konstytucyjnych, aktywności społecznej i rozwoju debaty publicznej.

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

40 KOMENTARZE

 1. Radni to niech się zajmą tym do czego są powołani. Chyba już zapomnieli po co zostali wybrani. Jak chcą politykować to won ze stanowiska i powołać nowych nie związanych z żądną opcją polityczną. Błędem było że upolityczniono samorządy. Teraz wychodzi że radni zamiast zajmować się sprawami społecznymi mieszkańców to politykierstwo uprawiają. Zamiast działać na rzecz miasta to wszystko zrobią dla partii z której się wywodzą. Co za dziadowskie czasy, do Władz Samorządowych dochodzą nie odpowiedni i nie odpowiedzialni ludzie. I tacy mają zarządzać majątkiem i społeczeństwem miejskim ?
  Dlatego Kędzierzyn-Koźle to dziadostwo. Dopóki tacy będą sprawować władzę to tu nigdy nic nie będzie.
  Od ponad 15 lat nic nie zrobiono dla mieszkańców a mianowicie:problem z mieszkalnictwem, problemy poszczególnych dzielnic miasta, transport i drogi, bezrobocie – brak nowych miejsc pracy, brak zagospodarowania terenów w obrębie miasta, brak zagospodarowania rzeki Odry, brak działań przeciwpowodziowych i tak można wymieniać. Pani Prezydent proszę zmienić hasło reklamujące (a właściwie to nie ma co reklamować) na „Miasto nie możliwości”.

  • Tak tak tak a pan jeszcze powie kto wskazuje tych radnych? Ludzie mają takich radnych na jakich głosują jak ci się nie podoba to sobie lepszych wybierz.
   A dla tych panów brawo jestem wolnościowcem i każda uchwała rozszerzająca wolność jest spoko!!!

   • Wolność ? O jakiej wolności gadasz ? Czy wolnością to nadany tobie numerek przy porodzie czyli zostałeś wbrew twej woli przypisany temu krajowi i musisz na jego kiwnięcie palca walczyć i oddać życie ? A może że musisz przestrzegać nakazów, zakazów itp. wymuszonych na tobie przez państwo ? Czy tym nazywasz wolnością ? Przestań pieprzyć i powtarzać slogany solidaruchów którzy rzekomą wolność nam zrobili. Wolności nigdy nie było i nie będzie chyba że pojedziesz na bezludną i niczyją wyspę. Ale to utopia a w utopie nie można wierzyć.

    • Marzy Ci się jednoosobowa anarchia. Nie jesteś tu sam ale sam sobie możesz odebrać „numerek” z wszelkimi tego konsekwencjami i np. skolonizować Księżyc.

    • O czym Ty bredzisz, człowieku? Chcesz takiej wolności o jakiej piszesz? To jedź w Bieszczady, a jeszcze lepiej na Alaskę, nie będziesz miał numerka, ale też prądu, sklepu, mieszkania, pracy, pieniędzy, itd. Masz takie pojęcie o wolności, jak ja o budowie statku kosmicznego. Wolność w społeczeństwie polega na pewnych ograniczeniach i uzależnieniach w ramach współżycia społecznego. Twój komentarz to zwykły bełkot.
     To o czym jest ten artykuł to „wolność wyrażanie swoich przekonań”, zresztą zgodna z prawem, mimo pandemii.

    • Ludzie wy naprawdę jesteście odrealnieni wy nie wiecie naprawdę co oznacza słowo wolność. Czy codzienność czyli : sen, kawa, kibelek, śniadanie, praca, obiad, telewizor/gazeta kolacja kibel i znowu sen. I tak codziennie przez całe życie. Czy to nazywacie wolnością ? Wy mylicie pojęcie wolności które wam do głów politycy solidarnościowy wtłoczyli. Poza tym do was żadne argumenty nie trafiają. Więc proszę nie mówcie że macie/nie macie jakąś wolność bo jej naprawdę nie ma. A to o czym wy pieprzycie to niby prawo, nakazy, zakazy czyli jakiś tam kodeks postępowania ale nie wolność. Jak widać wy czegoś w ogóle nie rozumiecie jest to dla was za trudne.

     • Nie wypowiadaj się za innych poza tym nikt ci nie karze tu być więc spadaj stąd tym bardziej że tu trzeba czytać i to ze zrozumieniem a nie obrazki oglądać… Żłobek to nie ten adres.

     • Nie będziesz pędraku mi tu wypisywał za kogo się mam wypowiadać. A wypowiadam się za siebie. Jak masz z tym problem, to poczytaj poezję w innym dziale. Ciebie jeszcze w planach nie ma a o żłobku piszesz. Zaraz ci spadnę ale na dynię, to się obudzisz fraglesie. A te szklane oczka to ci się zeszklą jeszcze bardziej.

     • Po treści można wnioskować że to jakiś psychol który nic nie ma do powiedzenia ale wulgaryzmami rzucać potrafi. Jak się nudzi to Kędzierzyn jest do posprzątania przynajmniej coś pożytecznego może zrobić dla miasta. (dotyczy treści napisanych przez Dezynfekator insektów, Ondulowana Zyta)

     • Po treści można wywnioskować, że ten mieszkaniec to jakiś niezbyt rozgarnięty człek a próbuje każdego pouczać. Nie ma nic do spłodzenia ale idiotyzmami rzucać potrafi. Szkoda, że do przedmówców tych rad nie wypisuje, jak wyzywają. Pobudka. Jak ci się do sprzątania śpieszy to zacznij od siebie i się sprzątnij do innego działu, przynajmniej zrobisz coś pożytecznego dla innych mieszkańców. (dotyczy treści napisanych przez mieszkaniecKedzierzyna, Wojtek Szklaneoczko)

     • PijakzKedzierzyna nie mądruj boś i tak tępy jak polsilwer. Lepiej skocz po żarcie a nie smuty walisz.

 2. Radni Klubu Sabiny Nowosielskiej-Koalicji Obywatelskiej, włącznie z panią Sabiną Nowosielska proszę zapoznać się z § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 i 966). W oparciu o ten dokument Prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski nie wydał zgody na marsz niepodległości 11 listopada 2020r. :)))
  Literatura:
  – Komunikat w sprawie utrzymania obostrzeń dotyczących zgromadzeń miasta stołecznego Warszawa z dnia 1 CZERWCA, 2020.
  Link: https://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-utrzymania-obostrzeń-dotyczących-zgromadzeń-0
  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000964
  i bezpośrednio do rozporządzenia link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000964/O/D20200964.pdf

  Można pośmiać się z was POKOmowcy :))

 3. Ma pan racje panie Nowak. Wolność zgromadzeń nie zawsze jest przestrzegana w Polsce. Np w takim miescie jak Warszawa zarządzanego przez człowieka usterkę

 4. Przestańcie się już kompromitować. Mamy was dość. Truciciela benzenem ukarajcie, bo go znacie. Młodzi stąd uciekają, a oni miejsc na bezsensowne gadulstwo i plotki szukają. Niedługo interesy będą tu robić tylko przychodnie lekarskie i apteki. Ta pieprzona komuna sprawuje tu rządy od dziesiątków lat, bo społeczeństwo K-K jeszcze nie zmądrzało i nie dojrzało o efekty są właśnie takie. Żadnych poważnych inwestorów nie widać, tylko kolesie nadal robią interesy.

 5. Szanowni Radni poszukują możliwości zapisania prawa pod swoje wpadki i popełnione już błędy. Bełkotliwie, bo nie mają przychylnego prawnika, który by im to przeprowadził.
  W Parku Pojednania jest pomnik osoby Świętej, przedmiot kultu religijnego Katolików… Powodzenia Panie i Panowie.
  Park Rady Europy, znany większości jako park uwielbienia gwiazdy czerwonej i wyzwolicieli ze wschodu w sumie spełnia warunki, tylko może zagrażać spokojowi obradujących bezRadnych. Rozumieją, że ich przeciwnicy też przyjdą protestować?

 6. Proponuję zmodyfikować pomysł Pana prawnika radnego Nowaka. W muszli koncertowej im. Teresy Iwaniszewskiej-Haremzy i w okolicznej przestrzeni zorganizujmy „Hyde Park”. Na wzór tego londyńskiego.
  A zostawmy w spokoju te place z propozycji, bo będziemy mieli kolejną wojnę polsko-polską.

  • Nie cały hyde park ale tylko jeden jego narożnik służy jako speakers corner. Chciałabyś karmić łabędzie na obiad (ponoć Polacy łapali londyńskie łabędzie do spożycia, albo to byli cyganie) i słuchać nawiedzonego PiSowca??
   Niezłe agenty tam czasem stoją hehehe, mogłem się tam wiele nauczyć.

 7. Wygląda na to, że sporo mieszkańców (i tu piszących) jest na pasku którejś partii. Dziewczyny, kobiety, faceci, rolnicy, restauratorzy, dojdą ludzie z gór i inni nie mówią o partiach, odłamach, stronach. Nie plują na lewo, prawo, ale chcą dla wszystkich wolności i możliwości życia, zwykłego, z pracą, szkołą, domem, rodziną.
  Zaślepieńcy mają zakodowaną przemoc i nie próbują pomyśleć. Starzy zgorzkniali przespali życie i chcą z nienawiścią, aby młodzi też mieli szaro buro, pałki na ulicach na co dzień.
  13 grudnia to nasza bezsilność? To znak czasów seniorów, którzy powinni przekazywać, że razem można, razem trzeba.

Skomentuj