Rada powiatu przyjęła budżet na 2020 rok. Samorząd wyda blisko 120 milionów złotych

1

Rada powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uchwaliła budżet powiatu na 2020 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy czterech głosach wstrzymujących się.

Dochody powiatu zostały zaplanowane na kwotę 111.388.687 zł z czego 93,9 proc. stanowią dochody bieżące (104.568.184 zł) a pozostałą część stanowią dochody majątkowe w kwocie 6.820.503 zł. Tegoroczne dochody są wyższe o 14,2 proc. od kwoty zaplanowanej na rok 2019.

Po stronie wydatków samorządu w budżecie wpisano kwotę 117.782.060 zł, na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 103.622.609 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.159.451 zł. Ponadto obciążeniem dla budżetu powiatu będą spłaty kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, na co zaplanowano ponad 2,5 miliona zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami zostanie pokryta z wolnych środków w wysokości ponad 4,6 miliona zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4,1 miliona zł.

Najważniejszym punktem wśród wydatków z budżetu powiatu będzie oświata, na której utrzymanie zaplanowano ponad 51,5 miliona zł. Administracja publiczna pochłonie niespełna 14,5 miliona zł, na transport i łączność powiat przeznaczy blisko 14 milionów zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pochłonie 12,8 miliona zł, niespełna 9 milionów zł zostanie wydane na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a na ochronę zdrowia zapisano ponad 4,6 miliona zł.

Najważniejszymi inwestycjami planowanymi do realizacji w przyszłym roku będzie pierwszy etap przebudowy drogi Większyce – Łężce (2,4 miliona zł) oraz przebudowa ulicy Królowej Jadwigi (3,6 miliona zł). W przypadku obu zadań połowa niezbędnych środków ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Sto tysięcy złotych ma pochłonąć przygotowanie dokumentacji technicznej dla pogłębienia przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulicy Spacerowej, blisko 170 tysięcy złotych powiat zamierza wydać na budowę chodnika w Landzmierzu. Powiat wspomoże też kozielski szpital kwotą ponad 3 milionów złotych, która ma zostać wydatkowana na zadania inwestycyjne w lecznicy. Inwestycje mają też być prowadzone we wszystkich szkołach średnich, którymi zarządza powiat.

– W imieniu zarządu bardzo dziękuję za przyjęcie budżetu. Wszyscy mamy świadomość jak wygląda nasza sytuacja finansowa – nie wiemy, jak będą kształtować się wpływy z podatków oraz subwencji oświatowej. Chcielibyśmy, aby budżet był realizowany zgodnie z planem, bo przyjemniej się pracuje, kiedy widzimy, jak zmieniamy nasze otoczenie – podziękowała radnym starosta Małgorzata Tudaj.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 17 radnych. Głos wstrzymujący się oddała czwórka radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Budżet nie jest zły, ale mógłby też być lepszy. W szczególności brakuje nam dodatkowych środków na obiecane podwyżki dla pracowników oświatowych – mówił radny Andrzej Krebs. Dla Andrzeja Lachowicza szczególnie ważnym zapisem w budżecie była inwestycja przebudowy ulicy Królowej Jadwigi, o którą zabiegał od kilku lat.

1 KOMENTARZ

  1. Cytuję :W imieniu zarządu bardzo dziękuję za przyjęcie budżetu. Wszyscy mamy świadomość jak wygląda nasza sytuacja finansowa –… – podziękowała radnym starosta Małgorzata Tudaj. To rzeczywiście wszyscy wiedzą. Kupno na początku roku Porsche terenowe za ok. 150 tys. zł. na potrzeby Starostwa…
    Likwidacja PZD z przeniesieniem pracowników umysłowych też ma przynieść „korzyść”.
    Może tak dokupienie karetki pogotowia bo chyba brakuje.. Już parę razy w tym roku nie było wolnych karetek.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj