Rada powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uchwaliła budżet na 2022 rok

4

Radni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uchwalili budżet na 2021 rok. Plan finansowy samorządu na przyszły rok zakłada dochody na poziomie 115,5 miliona złotych i wydatki w wysokości 124,2 miliona złotych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw była czwórka radnych PiS.

Przyjęcie budżetu na przyszły rok poprzedziło uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Ta nie miała zastrzeżeń zarówno do prognozy, jak i samego budżetu. Plan finansowy powiatu zakłada dochody na poziomie 115,5 mln złotych oraz wydatki w wysokości niespełna 124,2 miliona złotych. Deficyt w kwocie blisko 8,7 mln złotych zostanie pokryty z wolnych środków, w planie powiatu nie ma zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Najważniejszą pozycją po stronie wydatków na przyszły rok będzie oświata, na którą w kasie powiatu zarezerwowano 55,7 mln zł. Na administrację publiczną powiat wyda 14,8 mln zł, zbliżona kwota zostanie przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej. Działania związane z bezpieczeństwem publicznym pochłoną 13,4 mln zł, transport i łączność 10,4 mln zł. Największymi inwestycjami powiatu w przyszłym roku mają być termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz dalsza przebudowa drogi z Większyc do Łężec.

– Skomponowanie budżetu nie było łatwe. Czeka nas trudny rok, będziemy musieli ostrożnie wydatkować środki budżetowe i szukać optymalizacji w działalności. Cieszy nas, że dostaliśmy pozytywną opinię z RIO bez żadnych uwag. Chciałbym podziękować wszystkim państwu za pomoc: zarządowi, pani skarbnik, ale i wszystkim radnym, którzy pomagali w pracach nad budżetem – mówił starosta Paweł Masełko.

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 19 radnych, z których 15 opowiedziało się za przyjęciem uchwały. Przeciw była czwórka radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Andrzej Lachowicz dopytywał o inwestycje drogowe na osiedlu Lenartowice, o które zabiegał zmarły w kwietniu Jerzy Pałys. Radny Andrzej Krebs dopominał się o remont ulicy Piotra Skargi. W odpowiedzi starosta Paweł Masełko poinformował, że kwestie przebudowy ulicy Nowowiejskiej i Zofii Nałkowskiej będą rozpatrywane po zakończeniu budowy obwodnicy północnej. Z kolei w najbliższych miesiącach przebudowane zostaną dwa fragmenty ulicy Piotra Skargi, co stanie się przy okazji modernizacji przejść dla pieszych.

4 KOMENTARZE

    • Nie ma obaw!
      Kasa się znajdzie nie tylko na palmiarnię, NAWET z wodotryskiem. 😕

      Kreatywna księgowość daje SUPER możliwości – nie tylko na takie POwiedzmy – szmery-bajery w mieście NIEmożliwości 😎

  1. Znowu nic w temacie drogi na Gliwice, ronda milenijnego czy łącznika z obwodnicą? A może trzeba zamknąć że dwie szkoły podstawowe i średnie skoro jest niż demograficzny, brak zaszczepionych nauczycieli który powoduje chaos w głowach dzieciaków i wykorzystywanie sytuacji do wiecznych wakacji.

Skomentuj