Rada miasta po raz ostatni w tej kadencji rozliczyła prezydent Sabinę Nowosielską

0
Sesja absolutoryjna rady miasta.

Prezydent Sabina Nowosielska po raz czwarty i ostatni w tej kadencji samorządu uzyskała absolutorium budżetowe. Miasto rozwija się gospodarczo, a mieszkańcy bogacą – tak wynika z danych podatkowych.

Absolutorium to nic innego, jak potwierdzenie, że plan dochodów i wydatków gminy przyjęty przez radę miasta został prawidłowo wykonany przez prezydenta. Realizację budżetu prześwietla nie tylko rada miasta, ale również Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Odmowa udzielenia absolutorium może mieć poważne konsekwencje łącznie z wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta. Nic takiego jednak się nie wydarzy. Co do formalnej strony realizacji budżetu, a tyko do tego sprowadza się absolutorium, rada miasta, jak i RIO, nie mieli żadnych zastrzeżeń.

Kluczowa była decyzja komisji rewizyjnej rady miasta, która przyjęła uchwałę udzielającą absolutorium prezydentowi i skierowała ją na sesję. Przed ostatecznym głosowaniem radnym przedstawiono przekrojowe dane dotyczące zeszłorocznych finansów miasta.

Łącznie dochody i przychody miasta w 2017 roku sięgnęły 300 mln zł, nieznacznie wykraczając poza plan. W tej kwocie dochody majątkowe, czyli pieniądze pochodzące głównie ze sprzedaży nieruchomości, to 8 mln zł. Resztę kwoty stanowią pieniądze uzyskane z podatków (najwięcej od nieruchomości), subwencji i dotacji, a także kredyty.

Z roku na rok dochody miasta z części płaconych na jego terenie podatków PIT (dochodowy) i CIT (przedsiębiorstwa) wzrastają.

– To dowód na to, że miasto się rozwija. Widać to namacalnie właśnie w tych kwotach, które otrzymujemy z części podatków płaconych przez mieszkańców i firmy. Są one coraz większe – interpretuje prezydent Sabina Nowosielska.

Na inwestycje w zeszłym roku miasto wydało prawie 48 mln zł – najwięcej pochłonął kolejny etap przebudowy alei Jana Pawła II. Ta część wydatków miasta także wyraźnie wzrosła. Jeszcze w 2016 roku inwestycje kształtowały się na poziomie 28 mln zł, a rok wcześniej 34 mln zł.

Z roku na rok wydajemy coraz więcej, nasze miasto się zmienia i jest to bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców – mówiła Sabina Nowosielska.

Wydatki miasta ogółem w 2017 roku wyniosły 273 mln zł. Najwięcej gmina przeznaczyła na oświatę. Należności gminy na koniec roku 2017 wyniosły 73 mln zł, a zobowiązania 100 mln zł. Na koncie było ponad 20 mln zł.

– Zobowiązania gminy rosną i to niebezpieczny trend. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to związane z planowanymi inwestycjami. Nam także zależy na rozwoju Kędzierzyna-Koźla. Dlatego popieraliśmy te działania, widząc efekty i zmiany w naszym mieście – ocenił w imieniu klubu Radnych Niezależnych Adam Oczoś, zwracając jednak uwagę, że jest problem z terminowym realizowaniem zadań, czego przykładem są nowe baseny w Azotach.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciw było dwoje (Agnieszka Iłowska i Adam Sadłowski), jeden się wstrzymał – Ryszard Masalski. Przyjęcie uchwały skwitowano oklaskami.

Skomentuj