Przy szpitalu w Koźlu znów działa ambulatorium. Tu można liczyć na pomoc przy urazach i ranach

0

W budynku poradni przyszpitalnej przy ul. 24 kwietnia 7 od 20 listopada br. rozpoczęło działalność AMBULATORIUM URAZOWO-CHIRURGICZNE. Ambulatorium pracuje w dni robocze od godz. 15.00 do 23.00 oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do godz. 23.00.

Telefon gabinetu chirurgicznego 77 40 62 428.

Do Ambulatorium można się zgłaszać bezpośrednio w trybie doraźnym w podanych godzinach. Ambulatorium pracuje równolegle ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Osoba z obrażeniami lekkimi, która zgłosi się na SOR będzie kierowana do Ambulatorium.
Pomoc w Ambulatorium jest realizowana w ramach doraźnej opieki specjalistycznej poza godzinami pracy poradni specjalistycznych: chirurgicznej oraz urazowo-ortopedycznej.
Umożliwiamy pomoc doraźną w zakresie:
– opatrywanie ran,
– opatrywania chirurgicznego ran,
– konieczności usunięcia ciał obcych,
– konieczności usunięcia kleszcza,
– unieruchamianie złamań niewymagających cięć chirurgicznych,
– chirurgii urazowo-ortopedycznej,
– innych drobnych zabiegów możliwych do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza.

Ambulatorium zostało uruchomione by maksymalnie ograniczyć możliwość wzajemnego przebywania Pacjentów podejrzewanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 razem z Pacjentami wymagającymi opatrzenia obrażeń powstałych w wyniku lekkiego urazu.

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj